Archive

Archive for the ‘Bài Viết Đức Mẹ Măng Đen’ Category

“HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN”

22/10/2012 Leave a comment

Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin giới thiệu một tài liệu ngắn có tựa đề “HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ MĂNG ĐEN”. Hy vọng gia đình Truyền thông Giáo phận hiểu thêm về vài nét lịch sử Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. Chúng tôi chia tài liệu này ra 3 đoạn YouTube và dần dần đăng trình qua phương tiện truyền thông của Giáo phận. 

GPKONTUM (22.10.2012) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN MỘT

ĐOẠN HAI

Câu chuyện với chị Hương về việc phát hiện Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen.

19/12/2011 Leave a comment

2  -  CÂU CHUYỆN VỚI CHỊ HƯƠNG TẠI THỊ TRẤN MĂNG ĐEN

   VỀ VIỆC PHÁT HIỆN TƯỢNG ĐÀI  ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN


Chúng tôi thăm Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 12 năm 2006 và được anh Lâm kể chuyện về việc phát hiện ra Tượng Đài như thế nào. Đức Cha Micae giao trách nhiệm cho cha Giuse Nguyễn Thanh Liên Tổng Đại Diện và tôi tìm hiểu Tượng Đài, nên chúng tôi tìm cách đến thăm chị Đào Thị Hương và xin chị cho biết việc phát hiện Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen như thế nào. .

    Chị Đào Thị Hương, 40 tuổi, ở xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, ở Hà Tĩnh vào Kontum sinh sống từ cuối năm 1986 đầu 1987. Khi vào đây, chị làm ở lâm trường Măng Cành Một….Sau khi chào hỏi, về công ăn việc làm của gia đình chị Hương, chúng tôi gồm có cha Truyền, quản lý giáo phận, anh Tâm và tôi, anh Lâm cũng có mặt tại nơi anh cư trú. Chúng tôi xin đi vào đề ngay. Chị Hương trình bày sự việc với những lời chân thành, một vài câu rất khí khái. Chúng tôi giữ  cách nói và xin ghi lại phần nội dung cuộc nói chuyên giữa chúng tôi và  chị Hương vào ngày 20 tháng 05 năm 2008 như sau: Đọc Tiếp…

Tìm hiểu Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen.

18/12/2011 Leave a comment

TÌM HIỂU TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN.

Chúng tôi chọn ngày hôm nay (18/12/2011) làm điểm khởi đầu cho một loạt bài tìm hiểu “TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN” nằm  địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kontum. Mốc thời gian này đánh dấu 40 năm linh mục của cố linh mục Giuse Tổng Đại Diện Nguyễn Thanh Liên (18/12/1971 – 18/12/2011), người được Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo phận Kontum giao trách nhiệm TÌM HIỂU NGUỒN GỐC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN cùng với tôi, linh mục Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN vào ngày 28 tháng 12 năm 2006 trướcTượng Đài Đức Mẹ. Ngoài ra, năm nay (2011) giáp 40 năm ngày cha  GIUSE PHẠM MINH CÔNG lúc đó (1971)  đã đặt tượng Đức Mẹ Fatima tại mé đường biên của tiền đồn Măng Đen như chúng ta thấy hôm nay. Đọc Tiếp…

Ngày Hành Hương Đức Mẹ – Măng Đen Mẹ Của Giáo Phận 12 – 12 – 2011

13/12/2011 Comments off

Ngày Hành Hương Đức Mẹ – Măng Đen Mẹ

Của Giáo Phận 12 – 12 – 2011.

Mẹ Măng Đen mến yêu ơi, hôm nay chúng con lại về!

            Măng Đen, những ngày chuẩn bị…

Đọc tiếp…

- “MẸ TRÊN TÂY NGUYÊN” CỦA LM. NGUYÊN KHÔI TRONG ALBUM “MẸ TRÊN TÂY NGUYÊN” VỪA CHO RA ĐĨA CD.

13/12/2011 Comments off

CHÚNG TÔI XIN GIỚI THIỆU  BÀI HÁT

 “MẸ TRÊN TÂY NGUYÊN” CỦA LM. NGUYÊN KHÔI

TRONG  ALBUM “MẸ TRÊN TÂY NGUYÊN”  VỪA  CHO RA ĐĨA CD.

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN KONTUM XIN TRÂN  TRỌNG GIỚI THIỆU.

 

GPKONTUM (13.12.2011) KONTUM