Archive

Archive for 08/02/2011

– NGÀY SINH VIÊN HỌC SINH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN KONTUM

08/02/2011 Leave a comment

NGÀY SINH VIÊN HỌC SINH CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN KONTUM
06/02/2011 (Mồng Bốn TẾT TÂN MÃO)

GPKONTUM (07/02/2011) KONTUM.Tết Tân Mão năm nay, vào đêm rét đậm mấy ngày trước đây, ít gió. Truyền thống Việt nam, Mồng Ba Tết, thăm thầy cô, Mồng  Bốn Tết hợp lớp thăm bạn. Thiên nhiên như chiều lòng các sinh viên học sinh cho trời nắng ấm lên. Tám giờ sáng mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh, tia nắng rực chói đem khí trời dần ấm lên cho miền Kontum. Tình cảm thầy trò, tình bạn đan xen những lời chúc tốt đẹp cho việc học hành trong năm mới này. Nhờ đó không khí ấm áp như  được gia tăng bội phần. Read more…