Archive

Archive for 27/02/2011

– Chúa thương dân ngoại (tiếp)

27/02/2011 Leave a comment

Chương IV: MỘT TRUYỀN THỐNG BẰNG LỜI

của J. Trần Sĩ Tín CSsR (Tóm kết) Read more…

-Nguyên văn Sứ điệp Mùa Chay 2011 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

27/02/2011 Leave a comment

 

NGUYÊN VĂN SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2011
CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI


GPKONTUM  (27.02.2011) KONTUM. VATICAN – Trong Sứ điệp nhân dịp Mùa Chay 2001, bắt đầu từ Thứ tư Lễ tro 9-3 sắp tới, ĐTC Bênêđictô XVI mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa Bí tích Rửa Tội, dựa theo hành trình phụng vụ Mùa Chay, và vượt thắng lòng ích kỷ. Read more…

– Tin Vui

27/02/2011 Leave a comment

KONTUM (27.02.2011) KONTUM.

TIN VUI

Thầy Phó tế  MICAE ĐỖ HUY NHẬT QUỲNH Read more…