Home > TinTức > – Tin Vui

– Tin Vui

27/02/2011

KONTUM (27.02.2011) KONTUM.

TIN VUI

Thầy Phó tế  MICAE ĐỖ HUY NHẬT QUỲNH

sẽ đuợc thụ phong linh mục

vào lúc 7g tối Thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2011.

Do Đức Tổng Giám Mục Barry James Hickey chủ phong

tại Nhà thờ Chính Tòa Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc

Và tân Linh Mục sẽ cử hành Thánh lễ Tạ ơn

1/ tại nhà thờ Các Thánh, 7 Liwara Place , Greenwood , WA 6024, Australia ,

lúc 6g chiều ngày 5 tháng 3 năm 2011 .

2/  tại Trung tâm Cộng Đoàn Công Giáo VN Tây Úc, 3 Victoria Road, Westminster , Australia.

vào 9g sáng Chúa Nhật 13 tháng 3 năm 2011.

Xin mọi người cầu nguyện cho thầy sáu được chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng

để lãnh nhận thánh chức.

GXTH

Nguồn: Tờ liên lạc “Gia đình TÂN HƯƠNG” số 311, ngày 25-02-2011

%d bloggers like this: