Archive

Archive for 02/03/2011

-ĐTC bổ nhiệm Đức cha Antôn Vũ Huy Chương làm GM. GP. Đà Lạt và Đức cha Gioan Maria Vũ Tất làm GM. GP. Hưng Hoá

02/03/2011 Leave a comment

ĐTC BỔ NHIỆM ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG LÀM GM. GP. ĐÀ LẠT

VÀ ĐỨC CHA GIOAN MARIA VŨ TẤT LÀM GM. GP. HƯNG HOÁ

GPKONTUM (02.03.2011) KONTUM. VATICAN – Ngày 1-3-2010, Phòng Báo chí Toà Thánh chính thức thông báo: ĐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, cho đến nay là GM Hưng Hoá, làm tân GM Giáo phận Đà Lạt, đồng thời ngài bổ nhiệm Đức cha Gioan Maria Vũ Tất làm tân GM Chính toà Giáo phận Hưng Hoá. Read more…

– Dân Làng Hồ (02)

02/03/2011 Leave a comment

Chương I:

Những dự phóng đầu tiên
nhằm thiết lập cơ sở truyền giáo.
Cuộc hành trình khảo sát của thầy Sáu Do.

GPKONTUM (02.03.2011) KONTUM. Sau Thiên Chúa, vinh quang đầu tiên trong việc thiết lập cơ sở truyền giáo nơi các dân tộc thiểu số rừng núi Tây Bắc Nam Bộ, thuộc về Đức Cha Cuénot, Giám Mục Hiệu Tòa Métellopolis, Đại diện Tông Tòa, cai quản Địa phận Đông Đàng Trong. Ca ngợi vị tông đồ này ở đây không phải là việc của tôi, tôi chỉ xin nói ít lời về ngài, để bạn đọc có thể dễ dàng hiểu được những sự việc tôi sắp tường thu ật.

Đức Cha vốn tính cương quyết và kiên trì, và một khi ngài đã cân nhắc lên phương án rồi, thì những trở ngại, thay vì làm ngài nản lòng, lại càng gia tăng sự hăng say của ngài. Đã bốn năm lần, thấy việc rao giảng Phúc Âm cho các dân tộc thiểu số bị lâm vào bế tắc và trở nên bất khả thi, nhưng chưa bao giờ Đức Cha có ý nghĩ bỏ cuộc. Con đường bị đóng ư? Ngài cho mở con đường khác; nếu thấy con đường mới này không thể tiến hành, ngài lại tìm hướng khác cho đến khi thành công mới thôi. Read more…