Archive

Archive for 04/03/2011

– Gốc Tích Cây Cà-phê Sẻ tại Kontum.

04/03/2011 Leave a comment

Gốc Tích Cây Cà-phê Sẻ tại Kontum.

GPKONTUM (04.03.2011) KONTUM. Năm nay cà-phê được giá. Dân vui lắm. Cà-phê Việt-nam ngày càng có tiếng trên thương trường thế giới. Nhiều cửa hàng biến chế cà-phê có tiếng, thơm ngoan, vì đã chọn loại cây cà-phê được trồng trên vùng đất đỏ Tây Nguyên: Ban-mê-thuột, Gialai, Kontum. Read more…