Archive

Archive for 05/03/2011

Câu chuyện buổi chiều ngày họp mặt BLBTM Giáo phận Kontum

05/03/2011 Leave a comment

Câu chuyện buổi chiều ngày họp mặt BLBTMGPKT  15.12.2010

I – Chủ đề: Hội Thánh tại gia LBTM

2 – Điểm nhắm : lấp đầy khoảng cách giữa các tín hữu công giáo với tất cả các anh chị em ngoài công giáo. Read more…

CÂU CHUYỆN GIÊSU – BLBTM KONTUM

05/03/2011 Leave a comment

GPKONTUM (05.03.2011) KONTUM. Bạn thân mến

Những trang chữ nhỏ bé này để bạn kể và nghe kể về thầy Giêsu và các môn đệ

“Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Read more…

Ban Loan báo Tin Mừng Giáo Phận Kontum – PHÁC THẢO CHƯƠNG TRÌNH 5 NĂM: 2011-2015

05/03/2011 Leave a comment

GPKONTUM (05.03.2011) KONTUM. Ban Loan báo Tin Mừng Giáo Phận Kontum

(Bản dự thảo)

PHÁC THẢO CHƯƠNG TRÌNH 5 NĂM

GPKT LBTM 2011-2015

Ở VỚI GIÊSU VÀ ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI SAI ĐI LBTM Read more…

– Sống Mùa Chay 2011

05/03/2011 Leave a comment

Sống Mùa Chay 2011

Mùa Chay là gì?

GPKONTUM (05.03.2011) KONTUM. Mùa Chay là một trong 5 Mùa Phụng vụ của Hội thánh Công giáo, gồm Mùa Thường Niên, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. Read more…

– Chúa Nhật IX Thường Niên Năm A

05/03/2011 Leave a comment

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

ngày 06 -3 -2011 ( năm A )

Bài đọc 1 : Đnl 11, 18. 26-28 –  Bài đọc 2 :  Rm 3, 21-25a. 28 – TM :  Mt 7, 21-27

LỜI CHÚA :

Người môn đệ chân chính

là người biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa ”

SUY NIỆM LỜI CHÚA ( Mt 7, 21-27 ) Read more…