Archive

Archive for 10/03/2011

– Lạm Dụng Phụng Vụ Làm Suy Yếu Đức Tin

10/03/2011 Leave a comment

 

LẠM DỤNG PHỤNG VỤ LÀM SUY YẾU ĐỨC TIN


ĐHY Antonio Cañizares Llovera dâng Máu Thánh
trong thánh lễ ở Thánh đường Thánh Gioan Latêranô
ở Rôma (CNS photo/Paul Haring Read more…

– Cha Jean Bernard Dégouts (hoặc Desgouts)

10/03/2011 Leave a comment

 

CHA DESGOUTS  Jean (1807-1857)


GPKONTUM (10.03.2011) KONTUM. Cha Jean Bernard Dégouts (hoặc Desgouts) sinh ngày 11 tháng 03 năm 1807, tại Perchède (Gers); thụ phong linh mục tại Auch vào ngày 16 tháng 06 năm 1832, trước tiên ngài làm cha sở Flamarens. Read more…

– Ăn chay là dấn thân xa lánh sự dữ

10/03/2011 Leave a comment

ĂN CHAY LÀ DẤN THÂN XA LÁNH SỰ DỮ


GPKONTUM (10.03.2011) KONTUM. Ăn chay không chỉ là kiêng cữ thực phẩm, mà còn bao gồm nhiều hình thức sống thanh đạm khác. Đặc biệt nó là dấu chỉ bề ngoài của dấn thân không làm sự dữ, sống Tin Mừng và dưỡng nuôi mình bằng Lời Chúa. Read more…

– Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ với nghi thức bỏ tro

10/03/2011 Leave a comment


Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ với nghi thức bỏ tro


GPKONTUM (10.03.2011) KONTUM. ROMA – Chiều thứ tư 9-3, ĐTC Bênêđictô XVI đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ Nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới Đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu Mùa Chay Thánh. Read more…

– Dân Làng Hồ (04)

10/03/2011 Leave a comment

Chương III:

 

Cuộc gặp gỡ Bok Kiêm.

Thầy Sáu Do và Bok Kiêm

kết nghĩa anh em

 

GPKONTUM (10.03.2011) KONTUM. Theo lời dặn của Đức Cha Cuénot, các vị thừa sai phải thận trọng, tránh chạm mặt với một tù trưởng người dân tộc khét tiếng tên là Kiêm. Ông là một người Ba Na, nổi danh khắp vùng. Read more…