Archive

Archive for 13/03/2011

– Lễ Truyền Chức Lm Micae Nhật Quỳnh

13/03/2011 Leave a comment

Kính giới thiệu Video Clip về Thánh Lễ Truyền Chức của Cha Micae Nhật Quỳnh Tại Úc. (Xin Click vào đây)

Ban Truyền Thông GP. KONTUM

– Những Cơn Cám Dỗ (Chúa Nhật I Mùa Chay A)

13/03/2011 Leave a comment

NHỮNG CƠN CÁM DỖ

Chúa Nhật I Mùa Chay A

(Mt 4,1-11)

GPKONTUM (13.03.2011) KONTUM. Đã làm người, đã mang thân phận con người thì ai cũng bị cám dỗ. Cám dỗ là một câu chuyện thực tế trong đời sống con người. Cám dỗ không phải mới xuất hiện vào thời đại chúng ta hôm nay nhưng nó đã có mặt từ rất xa xưa, từ lâu đời. Read more…