Archive

Archive for 19/03/2011

TÒA ÁN NHÂN QUYỀN ÂU CHÂU PHÁN QUYẾT: ITALIA KHÔNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN KHI TREO THÁNH GIÁ TẠI LỚP HỌC

19/03/2011 Leave a comment

GPKONTUM(19/03/2011)RADIO VATICAN – Tòa án nhân quyền Âu Châu phán quyết: Italia không vi phạm nhân quyền khi treo Thánh Giá tại lớp học

STRASBOURG, Pháp – Hôm 18-3-2011, Tòa án nhân quyền cấp cao của Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp đã phán quyết rằng Italia không hề vi phạm nhân quyền khi treo Thánh Giá tại các lớp học. Read more…