Archive

Archive for 20/03/2011

– LƯỢC SỬ ĐỊA SỞ DAK MOT

20/03/2011 Leave a comment

LƯỢC SỬ ĐỊA SỞ DAK MOT

Linh mục Pet. Nguyên Khôi

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

 

GPKONTUM (20.03.2011) KONTUM. Với địa bàn gồm 2  huyện cực bắc của Tỉnh Kontum: Ngọc Hồi và Dak Glei; trong phạm vi trên dưới 100km; địa sở Dak Mot gồm 3 xứ: Dak Mot, Dak Jâk và Dak Tuk. Giáo xứ Dak Mot, trung tâm của địa sở, thuộc thôn 5 – thị trấn Plei Kần – huyện Ngọc Hồi, nằm cách thành phố Kontum khoảng 67km về phía Bắc, ơ ngay trung tâm ngã ba Đông Dương, cách đều biên giới Lào và Campuchia khoảng 20km. Cửa khẩu quốc tế Bơ-y được mở mang, giúp cho việc thông thương với Lào ngày càng dễ dàng. Ngoài ra, tuyến đường Hồ Chí Minh đã được hoàn tất, cho phép việc đi lại giữa các tỉnh Tây Nguyên đi Quảng Nam – Đà Nẵng, nhập vào Quốc lộ 1A, trở nên mau chóng hơn. Chính vì thế mà huyện Ngọc Hồi nói chung và thị trấn Plei Kần nói riêng đã có những đổi mới rất đáng kể. Có thể nói đây là một giáo điểm hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển của giáo phận Kontum. Read more…