Archive

Archive for 21/03/2011

– Kết Thúc Khóa “ Học Làm Môn Đệ” Cấp I

21/03/2011 Leave a comment

KẾT THÚC KHÓA “ HỌC LÀM MÔN ĐỆ” CẤP I

TẠI TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO PLEICHUET – GIÁO PHẬN KONTUM

 

GPKONTUM (21.03.2011) KONTUM. Vào lúc 16 giờ ngày 18/03/2011 Khóa “ học làm môn đệ” cấp I (gồm 2 chương trình a và b) đã kết thúc tại Trung tâm truyền giáo Pleichuet. Read more…