Archive

Archive for 22/03/2011

HÌNH ẢNH VỀ THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ ĐĂK MỐT – GIÁO PHẬN KONTUM

22/03/2011 Leave a comment

GPKONTUM (22/03/2011) KONTUM – DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ ĐẮK MỐT

SÁNG NGÀY THỨ 2  ngày 21/03/2011

 

Read more…