Archive

Archive for 24/03/2011

-Dân Làng Hồ (05)

24/03/2011 Leave a comment

Chương IV:

Cuộc du hành

Cha Desgouts và Cha Dourisboure.

GPKONTUM (24.03.2011) KOMTUMNhư đã đề cập ở trên, tôi từng hiện diện bên cạnh Đức Cha Cuénot khi ngài đọc thư của Cha Combes báo tin về cuộc gặp gỡ với Bok Kiêm. Và tôi đã từng chứng kiến cảm xúc sâu đậm của Đức Cha khi ngài hay tin này. Ngay trước khi tôi từ giã Chủng Viện Hội Thừa Sai Paris, Cha quản lý các xứ truyền giáo miền Nam, Cha Chamaison, đã cho tôi biết rằng rất có thể tôi sẽ được chỉ định đi truyền giáo cho người dân tộc. Vì thế, tôi đã hết lòng yêu mến người dân tộc, và nhiều lần, trong cuộc hành trình dài vượt đại dương đầy buồn chán, giữa những cơn bão táp ghê rợn, tôi đã nghĩ đến các dự tòng tương lai của tôi. Và tôi đã gửi gắm họ cho Chúa qua những lời cầu nguyện thấp hèn của mình. Khởi hành từ cảng Nantes vào tháng 10 năm 1849, tôi đã đến nhà Đức Cha Cuénot (ở Gò Thị) lúc bình minh ngày 23 tháng 6 năm 1850, áp lễ Thánh Gioan Tẩy Giả. Read more…