Archive

Archive for 25/03/2011

KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ ĐẮK MỐT – MÚA CON CHIÊN BAYANG

25/03/2011 Leave a comment

CUỘC GẶP GỠ KỲ DIỆU

25/03/2011 Leave a comment

CUỘC GẶP GỠ KỲ DIỆU

GPKONTUM (25/03/2011) LANGTHANGCHIEUTIM  –  Cuộc sống con người có nhiều mối tương quan liên đới với nhau, và có nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau.  Có những cuộc gặp gỡ như gió thoảng, như mây trôi… gặp đó rồi tan biến đi không để lại một dấu tích nào trong cuộc đời.  Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một đời người.  Đó là cuộc gặp gỡ kỳ diệu của tôi, người con gái dân làng Samaria, với Đức Giêsu bên bờ giếng. Read more…