Archive

Archive for 26/03/2011

– Suy Niệm Lời Chúa (CN 3 MC)

26/03/2011 Leave a comment

LỜI CHÚA :

Mạch nước vọt lên,

Đem lại sự sống đời đời ”

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA ( Ga 4, 5-42)

———————————————

 

 

GPKONTUM (26.03.2011) KONTUM. Nước vô cùng thiết yếu cho sự sống. Không có nhà ở, quần áo mặc, con người vẫn có thể sống. Thiếu cơm ăn, con người vẫn có thể sống được một thời gian . . . Nhưng không có nước, con người sẽ chết sau một vài ngày ! Read more…