Archive

Archive for 31/03/2011

– LẠY CHÚA, XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY!

31/03/2011 Leave a comment

LẠY CHÚA, XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY!

(Chúa Nhật IV Mùa Chay)

(Ga 9,1-41)


GPKONTUM (31.03.2011) KONTUM. Ngày xưa, mỗi khi ra khỏi nhà vào ban đêm, người Nhật Bản thường có thói quen tay cầm theo một chiếc lồng đèn. Chuyện kể rằng: Vào một đêm nọ, có một người mù đến thăm  một người bạn cùng xóm. Lúc từ giã ra về, thấy anh bạn mù không cầm chiếc lồng đèn trên tay nên anh chủ nhà mới lấy chiếc lồng đèn của mình để đưa cho anh mù. Read more…

– Tĩnh Tâm Linh muc Tháng 04

31/03/2011 Leave a comment

TÒA GIÁM MỤC KONTUM <tgmktum@yahoo.ca>
Thông báo V/v Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2011

Kính xin thông báo

V/v Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 04/2011.


Bắt đầu lúc 14 giờ 00, Thứ Hai 04/4/2011 tại Toà Giám Mục Kontum,
và kết thúc sau bữa ăn trưa ngày 05/4/2011.
Kính xin Quý Cha tham dự đông đủ.
Khi về Tĩnh Tâm xin Quý Cha đem trả lại tất cả vỏ chai rượu lễ,
vì hiện nay TGM không còn vỏ chai để “tái cung cấp” rượu cho Quý Cha,
xin cám ơn Quý Cha.
TL. Đức Giám Mục
Chuyển ý Cha Quản Lý
VP TGM kính xin thông báo.
Nguồn: TGM Kontum