Archive

Archive for 05/05/2011

-BẢN ĐÚC KẾT NGÀY SINH HOẠT GIỚI NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO MIỀN KONTUM 01/05/2011

05/05/2011 Leave a comment

BẢN ĐÚC KẾT NGÀY SINH HOẠT GIỚI NGƯỜI CHA CÔNG  GIÁO MIỀN KONTUM 01/05/2011

GPKONTUM (05.05.2011) KONTUM. Ngày Người Cha Công  Giáo (NCCG)  năm nay, được phép thay đổi địa điểm của Đức Giám Mục và quý cha Phụ Trách, Ban Điều Hành NCCG miền Kontum đã tiến hành tổ chức tại giáo xứ Kon XơmLuh từ 8g15 đến 16g00 cùng ngày.

Khi đăng ký, số người tham dự gần 2000 người. Nhưng chính ngày tổ chức, tổng số NCCG năm nay tham dự là 1458 người (Kinh 238, dân tộc 1220), thuộc trên 30 giáo xứ của miền Kontum. Trong Thánh lễ khai mạc, Đức Giám Mục giáo phận vắng mặt vì phải dự họp khóa I Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Ngài đã gửi thư chung đến tất cả các NCCG. Thư đã được cha Đaminh Trần Văn Vũ – xứ Kon RơBàng công bố sau lời chào đón của đại diện NCCG Giáo Miền Kontum. Cuối thánh lễ, cha quản Hạt Kontum giới thiệu cha phụ trách Read more…