Archive

Archive for 06/05/2011

-CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A

06/05/2011 Leave a comment

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A

Lc 24,13-35

 

Gặp Chúa Giêsu Trong Đức Tin

GPKONTUM (06.05.2011) KONTUM. Bản Tường thuật hai môn đệ trên đường Emmau được xây dựng thật sinh động về văn chương và giàu ý nghĩa trên bình diện thần học. Read more…