Archive

Archive for 15/05/2011

NGÀY SINH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH ƠN GỌI MIỀN KONTUM

15/05/2011 Leave a comment

GPKONTUM (15.05.2011) KONTUM. Vào ngày Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh hằng năm, gia đình ơn gọi giáo phận Kontum thường tổ chức ngày họp mặt để cổ vũ, chia sẻ và cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo phận nói riêng và cho Giáo Hội nói chung.

Mới vừa tảng sáng, các bạn trẻ trong gia đình ơn gọi các giáo xứ khắp nơi đã tuôn đổ về ngôi nhà mẹ của Giáo phận – Tòa Giám Mục Kontum yêu dấu, để cùng nhau sinh hoạt một ngày đầy tình yêu của Đấng ban phát ơn kêu gọi. Người người cảm thấy vui mừng vì Chúa đang ngỏ lời trong tâm hồn các bạn trẻ và có những tấm lòng quảng đại, đáp trả lời mời yêu thương này. Suốt một năm sinh hoạt âm thầm trong xứ nhà, hôm nay là ngày của họ được quy tụ đông đủ nhất và quy mô nhất. Read more…

-ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ KON BƠBĂN

15/05/2011 Leave a comment

ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ KON BƠBĂN

GPKONTUM (15.05.2011) KONTUM. Dân làng Kon  Bơbăn đã theo đạo vào năm 1896 (trích từ Hlabar Pơdơk, p.161). Địa bàn hành chính hiện nay gồm 3 xã, kéo dài  32 Km: Ngọk Réo, Ngọc Wang, Đăk Kơdem, huyện Đắk Hà, tỉnh Konrum. Số giáo dân tại ba điểm Kon Gu I (số Giáo dân 2452, 7 làng) và Đắk Kơ Đem (số Giáo dân: 2255, 3 làng; Kon Bơ Băn (Số giáo dân 2627, 5 làng). Tổng cộng gồm 7328 giáo dân và 14 làng, . Riêng tại Kon Bơ Băn chỉ có một gia đình công giáo Người Kinh (Gia đình Anh Thụ).

Read more…

-TÌNH YÊU MỤC TỬ

15/05/2011 Leave a comment

TÌNH YÊU MỤC TỬ

Chúa Nhật IV Phục Sinh A

(Ga 10,1-10)

 

GPKOMYU, (15.05.2011) KONTUM. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm. Vì thế, Chúa Giêsu dần dần tỏ mình ra cho con người biết. Để cho chúng ta dễ hiểu, Chúa dùng nhiều hình ảnh như: ánh sáng trần gian, nước hằng sống, bánh trường sinh; “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Trong chương 10 của Tin Mừng Gioan, Chúa lại tuyên bố: “Ta là Mục Tử Nhân Lành” (Ga 10,11). Khi công bố như thế, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Ngài là Mục Tử, là người chăn chiên; còn mỗi người chúng ta là con chiên, là đàn chiên của Ngài. Vậy Chúa đã sống sứ mạng mục tử như thế nào? Chúa đã chăm sóc, yêu thương đàn chiên ra sao? Read more…