Home > TinTức > -ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ KON BƠBĂN

-ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ KON BƠBĂN

15/05/2011

ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ KON BƠBĂN

GPKONTUM (15.05.2011) KONTUM. Dân làng Kon  Bơbăn đã theo đạo vào năm 1896 (trích từ Hlabar Pơdơk, p.161). Địa bàn hành chính hiện nay gồm 3 xã, kéo dài  32 Km: Ngọk Réo, Ngọc Wang, Đăk Kơdem, huyện Đắk Hà, tỉnh Konrum. Số giáo dân tại ba điểm Kon Gu I (số Giáo dân 2452, 7 làng) và Đắk Kơ Đem (số Giáo dân: 2255, 3 làng; Kon Bơ Băn (Số giáo dân 2627, 5 làng). Tổng cộng gồm 7328 giáo dân và 14 làng, . Riêng tại Kon Bơ Băn chỉ có một gia đình công giáo Người Kinh (Gia đình Anh Thụ).

Ngược Dòng Lịch Sử Với Những Chứng Nhân Còn Sống:


 • Pêtrô Din, sinh năm 1927, Rửa tội 1927 Do Cha Siomon Nguyễn Thành Thiệt), vào thời Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng, ông đã làm biện (từ 1917 -1937)

 •         Chú Yao Phu Pêtrô Jem, sinh năm 1937, làm Yao Phu trưởng (từ 1971 – 2009).

Dưới Đây Là Danh Sách Những Cha Đã Coi Giáo Xứ:

STT

LINH MỤC QUẢN NHIỆM

THỜI GIAN

QUẢN NHIỆM

KIÊM NHIỆM

 1. 1.  
Siomon Nguyễn Thành Thiệt

1918 – 1927

Ở tại Giáo xứ

 
 1. 2.  
Phêrô Dương Ngọc Đáng

1928 – 1937

Ở tại Giáo xứ

 1. 3.  
Phêrô Nguyễn Đắk Cẩn

1938 – 1941

Ở tại Giáo xứ

 1. 4.  
Antôn Nguyễn Đình Thận

1942 – 1945

Ở tại Giáo xứ

 1. 5.  
Giuse  Châu

1946 – 1949

Ở tại Giáo xứ

 1. 6.  
Gioan B Nguyễn Hoà Viên

1950 (7tháng)

Ở tại Giáo xứ

 1. 7.  
Gioan B Trần Khánh Lê

1951 – 1954

Ở tại Giáo xứ

 1. 8.  
Phêrô Nguyễn Trọng An

1955 – 1958

Ở tại Giáo xứ

 1. 9.  
René Thomann (Mẫn)

1959 – 1970

Ở tại Giáo xứ

 
 1. 10.  
Phêrô Nguyễn Hoàng

1971 – 1974

 

Coi xứ từ xa
 1. 11.  
Giuse Nguyễn Thanh Liên

1975 – 2004

Coi xứ từ xa
 1. 12.  
Phaolô Nguyễn Đức Hữu

2005 – 2009

Coi xứ từ xa
 1. 13.  
Phêrô Trần Công Minh

2009 – 2010

Ở tại Kon Trang

Coi xứ từ xa
 1. 14.  

2011 đến nay

Ở tại Giáo xứ

Những Nét Lịch Sử Đáng Chú Ý

1/ Vào khoảng năm 1920, cha Thiệt  đã đến ở và làm nhà thờ bằng gỗ 9 gian (nhà thờ Chính Toà khi chưa sửa chữa còn nhỏ hơn).

2/ Qua chín đời linh mục đã đến và sinh hoạt tôn giáo cho dân làng tại chỗ: từ năm 1918 – 1965.

3/ Nhà thờ cũ cách nhà thờ mới hiện nay khoảng 1 km trên đường đi về Dak Hà nằm phía tay phải. Hiện nay, nhà thờ cũ chỉ còn dấu vết là những cục ngói bể.

3/ Vào khoảng năm 1960, vì dân tập trung ở làng mới cách xa nhà thờ, hàng tuần và các ngày lễ lớn họ phải lên nhà thờ cũ để dự lễ.

4/ Riêng Cha Thomann 5 năm cuối trong thời gian coi sóc (từ 1965 – 1970) của Ngài đa số là chạy loạn. Ngài cùng theo giáo dân bỏ xuống Plei Rơlơng, Đak  Kấm bây giờ. Năm 1976 Giáo dân lại trở về làng cũ Kon Bơbăn hiện nay.

5/ Mãi đến năm 1999, cha Phêrô Nguyễn Hoàng đứng ra xây dựng nhà thờ tại trường PTTH Ngọc Réo, nhưng trong quá trình xây dựng, vì có tầng không đúng thiết kế, bị nhà nước bắt lấp và bắt ngừng không cho xây tiếp tục! Sau biến cố ấy, nhà nước trưng dụng và tiếp tục xây dựng làm trường PTTH Ngọk Réo.

Với sự thương lượng của Đức Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung, nhà nước đã đồng ý cho xây dựng lại nhà thờ mới như hiện nay (đối diện với trường PTTH Ngọc Réo). Nhà thờ này cũng do Cha Phêrô Nguyễn Hoàng xây và được khánh thành vào năm 2001.

6/ Hôm nay, tất cả những di tích lịch sử chỉ còn một Tượng Đức Mẹ Bồng Con (được biết, tượng Đức Mẹ bồng con này khi xưa đã đặt tại nhà thờ cũ và đã được chuyển đến bằng máy bay) đáng quý mà Cha Minh không biết đã cho Cha Quản Miền Kontum (sau này chuộc lại).

 

Công Việc Hiện Tại

       1- Giáo xứ lấy thánh Bổn Mạng là Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.

               2- Kể từ tháng 04 năm 2010, Linh mục Phêrô Trần Công Minh đã ở lỳ tại Kon Bơbăn và chính quyền sở tại nói rằng họ đã làm lơ cho.

             3-   Giáo xứ đã có một cộng đoàn các Yă Ảnh Phép Lạ đến giúp tại Kon Bơbăn.


Trên đây, người viết chỉ trình bày vài nét sơ lược đã biết được tại vùng Kon Bơbăn mà thôi, còn vùng Kon Gu và Đắk Kơdem chưa đề cập tới. Chắc chắn còn nhiều thiếu sót xin quý độc giả bổ sung.

Kon Bơbằn ngày 07 tháng 05 năm 2011

                                                                        Lm Phêrô Trần Công Minh         

GPKONTUM  ngày 15 tháng 05 năm 2011


%d bloggers like this: