Home > TinTức > -TÌNH YÊU MỤC TỬ

-TÌNH YÊU MỤC TỬ

15/05/2011

TÌNH YÊU MỤC TỬ

Chúa Nhật IV Phục Sinh A

(Ga 10,1-10)

 

GPKOMYU, (15.05.2011) KONTUM. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm. Vì thế, Chúa Giêsu dần dần tỏ mình ra cho con người biết. Để cho chúng ta dễ hiểu, Chúa dùng nhiều hình ảnh như: ánh sáng trần gian, nước hằng sống, bánh trường sinh; “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Trong chương 10 của Tin Mừng Gioan, Chúa lại tuyên bố: “Ta là Mục Tử Nhân Lành” (Ga 10,11). Khi công bố như thế, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Ngài là Mục Tử, là người chăn chiên; còn mỗi người chúng ta là con chiên, là đàn chiên của Ngài. Vậy Chúa đã sống sứ mạng mục tử như thế nào? Chúa đã chăm sóc, yêu thương đàn chiên ra sao?

Nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận thấy: Tình yêu mục tử của Chúa được thể hiện qua 3 nét chính yếu: biết chiên, chăm sóc cho đàn chiên và hiến mạng sống vì đàn chiên.

1. Mục Tử Giêsu biết chiên

Chúa Giêsu đã nói: “Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi” (Ga 10,14). Theo ý nghĩa của Thánh Kinh: Chúa không chỉ biết hời hợt bên ngoài, không chỉ biết ở phương diện lý trí, nhưng sâu xa hơn, Chúa biết tận bên trong, biết rõ tâm hồn của từng người.

Thánh vịnh 138 soi sáng cho chúng ta hiểu được sự hiểu biết của Chúa:


Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
Biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét
Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 138,1-3).

Đúng vậy, Mục Tử Giêsu biết rõ từng con chiên, từ suy nghĩ, mong ước đến những điều bí ẩn trong tâm hồn. Ngài biết để yêu mến, để nâng đỡ, để cảm thông, để chạnh lòng thương.

Người mục tử đích thực là người phải biết rõ chiên của mình như thế.

2. Mục Tử Giêsu chăm sóc cho đàn chiên

Người mục tử tốt là người đi tìm cỏ cho chiên ăn. Tìm nước cho chiên uống. Tìm bóng mát cho chiên nghỉ ngơi. Hơn thế nữa, Mục Tử Giêsu luôn quan tâm và chữa lành những con chiên bệnh tật, ốm đau. Mục Tử Giêsu muốn xoa dịu nỗi đau của con người. Tình yêu thôi thúc Vị Mục Tử Chúa Giêsu tìm kiếm con chiên lạc, dù phải bỏ lại những con chiên lành mạnh khác.

Mục Tử Giêsu không chỉ lo lắng, chăm sóc cho từng con chiên nhưng còn bảo vệ đoàn chiên khỏi nguy hiểm của sói rừng, bằng cách đi trước đoàn chiên và quy tụ chiên lại thành một đàn duy nhất.

Người mục tử tốt là người biết chăm sóc cho đàn chiên như Vị Mục Tử Giêsu đã làm.

3. Mục Tử Giêsu hiến mạng sống cho đàn chiên

– Có hai hình ảnh nói lên tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu: đó là Thập Giá và Nhà Tạm.

Khi nhìn lên Thập Giá, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu quên mình, tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu. Chúa chịu chết để cứu chuộc chúng ta. Chúa chịu chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa chịu chết vì yêu thương đàn chiên.

Khi nhìn vào Nhà Tạm, chúng ta cảm nhận ra được tình yêu hiến dâng, tình yêu trao ban của Chúa. Chúa ban chính mạng sống cho chúng ta trong hình Bánh Rượu. “Này là mình Ta, anh em hãy cầm lấy mà ăn. Này là máu Ta, anh em hãy cầm lấy mà uống”. Chúa ban cho ta Thịt Chúa và Máu Thánh Chúa. Chúng ta rước Chúa để có được sự sống thần linh, sự sống của Chúa và được hiệp thông với Thiên Chúa Tình Yêu.

Người mục tử nhân lành là người biết quên mình để lo lắng cho đàn chiên.

Tóm lại, Mục Tử Giêsu thật tuyệt vời. Tuyệt vời vì “Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Hôm nay là ngày Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi: cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ biết quảng đại đáp lại lời mời gọi dấn thân của Thiên Chúa; cầu nguyện cho những người đang sống đời linh mục hay sống đời tu sĩ; cầu nguyện cho các vị mục tử của Giáo Hội.

Trước tiên, chúng ta hãy cám ơn Chúa. Cám ơn vì Chúa luôn thương ban cho Giáo Hội có những vị mục tử nhân lành. Cám ơn Chúa vì họ đạo, giáo xứ chúng ta luôn có những vị chủ chăn để chăm sóc và lo lắng cho đàn chiên.

Kế đến, xin mọi người hãy cầu nguyện cho các vị mục tử. Xin thương cầu nguyện nhiều cho chúng tôi vì chúng tôi cũng là những người có nhiều thiếu sót, có nhiều giới hạn, có nhiều yếu đuối. Xin cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi biết sống hy sinh, biết chăm sóc và lo lắng cho bổn đạo. Xin cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi biết noi gương Vị Mục Tử Giêsu biết quên mình để phục vụ cho đàn chiên mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã trao phó.

Sau cùng, xin mọi người hãy nâng đỡ và cộng tác với các vị mục tử. Hãy nâng đỡ chúng tôi bằng tinh thần và bằng tấm lòng. Hãy cộng tác với chúng tôi theo khả năng mà Thiên Chúa đã ban tặng để cùng lo lắng cho nhau, để cùng nhau chăm lo cho họ đạo và cho những người sống quanh mình. Xin chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại mà anh chị em đã dành cho chúng tôi.

Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

Nguồn: TTCG

%d bloggers like this: