Archive

Archive for 17/05/2011

-XIN GIỚI THIỆU YOUTUBES -26 GIÁO PHẬN VN.

17/05/2011 Leave a comment

XIN GIỚI THIỆU  YOUTUBES -26 GIÁO PHẬN VN.

 DO LM FX ĐÀO TRUNG HIỆU OP. TRÌNH BÀY Read more…

-GÓP THÊM VỀ LƯỢC SỬ GIÁO XỨ KON BƠBĂN

17/05/2011 Leave a comment

GÓP THÊM VỀ LƯỢC SỬ GIÁO XỨ KON BƠBĂN


          GPKONTUM (17.05.2011) KONTUM. Trên blog của giáo phận Kon Tum, khi kể về “Đôi dòng lược sử giáo xứ Kon Bơbăn”, cha sở Phêrô Trần Công Minh có nói rằng đó chỉ là vài nét sơ lược đã biết được tại vùng Kon Bơbăn mà thôi, còn nhiều vùng khác chưa đề cập tới. Tôi xin đóng góp thêm chút tài liệu hiện có tại Giáo phận, để hiểu rõ hơn về một giáo xứ có bề dày lịch sử, với một hành trình đức tin kiên vững dù trải qua bao thử thách. Read more…