Archive

Archive for 21/05/2011

-CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A (22.05.2011)

21/05/2011 Leave a comment

 

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A (22.05.2011)

[Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12]  

“THÀY Ở ĐÂU, ANH EM CŨNG Ở ĐÓ!”

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

GPKONTUM (21.05.2011) KONTUM. Vào thời Xuất Hành (khoảng 1250 năm trước Công Nguyên) dân Ít-ra-en chỉ là một bộ lạc nhỏ bé sống dưới chế độ nô lệ Ai-cập là một cường quốc giầu mạnh. Nhưng điều mà dân Ít-ra-en hãnh diện, điều làm nên căn tính, phẩm giá và hạnh phúc của dân Ít-ra-en là có Thiên Chúa ở cùng! Hơn thế nữa Thiên Chúa của Ít-ra-en là Đấng Thiên Chúa luôn đi cùng với dân; luôn sống bên cạnh dân; thấy hết những gì làm cho dân khổ sở cơ cực và luôn lắng nghe tiếng kêu than của dân. Read more…