Archive

Archive for 24/05/2011

-LƯỢC QUA NHỮNG VIỆC BÁC ÁI XÃ HỘI CỦA GIÁO PHẬN KONTUM

24/05/2011 Leave a comment

 Ban Bác Ái Xã Hội của Giáo Phận Kontum từ lâu không muốn xuất đầu lộ diện trên diễn đàn Truyền thông. Tuy nhiên,  một số vị muốn biết những công tác bác ái xã hội của Giáo phận âm thầm phục vụ như thế nào. Sau đây, chúng tôi xin trình bày trong Blog giáo phận không phải tất cả, nhưng một vài nét sinh hoạt cơ bản của Ban BAXH GPKT. Xin giới thiệu. GPKONTUM (24.05.2011) KONTUM

 

GIÁO PHẬN KONTUM

 

 

VÀI NÉT

VỀ VIỆC BÁC ÁI XÃ HỘI

CỦA GIÁO PHẬN KONTUM

  Read more…