Home > TinTức > -SƠ LƯỢC TIỂU SỬ HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ

-SƠ LƯỢC TIỂU SỬ HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ

18/06/2011

Ban Truyền Thông  Giáo phận xin giới thiệu Sơ Lược Tiểu Sử  ” HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ”.  Đây không nhằm mục đích chuyên sâu Tiểu Sử của Hội Dòng, nhưng chỉ ghi lại những thao thức, những thăng trầm, nhất là  các Cộng Đoàn gồm một số Nữ Tu của Hội Dòng cố gắng hiện diện giữa anh em của mình, để đồng cảm, để trở nên những chứng nhân đức tin sống động trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. GP KONTUM (18.06.2011).


SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ – GIÁO  PHẬN KONTUM

 

HỘI DÒNG “ ẢNH PHÉP LẠbắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa đối với người dân tộc tại giáo phận Kotum và được Mẹ Maria dẫn dắt trong bàn tay nhân hậu qua những thăng trầm của giáo phận đến hôm nay. Hội Dòng đã chuẩn bị từ lâu, trình lên Tòa Thánh, được Toà Thánh chuẩn nhận vào ngày 03/02/1947 và được Giám Mục bản quyền giáo phận, Đức Cha Jean Lievision Khâm chính thức công bố thành lập vào ngày 06/04/1947. Danh xưng của dòng là “Filles de la Médaille Mira Culese” được dịch: “ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI”, hay thường gọi là “ẢNH PHÉP LẠ”; Dịch sang tiếng dân tộc là: “UM ME BƠXÊH” (Mừng ngày bổn mạng 27/11 hằng năm).

              I.                   DANH XƯNG

DÒNGẢNH PHÉP LẠ” là danh xưng của Hội Dòng Nữ Tu người dân tộc phục vụ cho anh em dân tộc Tây Nguyên, còn là lời khẩn cầu của các vị chủ chăn Giáo phận. Xin Mẹ Maria biến đổi cả một khối người cư dân còn mê tín dị đoan, lạc hậu này được sống văn minh tiến bộ và thành người con của Chúa biết yêu thương phục vụ lẫn nhau.

               II.               QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỘI DÒNG.

Hình thành Hội dòng này quả là một tiến trình lâu bền, tập thể trong việc nâng cao mọi mặt cho cả một dân tộc.

Chúng tôi xin không nêu lên đây các cố gắng vượt bậc của các linh mục thừa sai chuẩn bị cho việc thành lập Hội Dòng “Anh Phép Lạ” bằng cách giáo dục gia đình, nhất là cho giới thanh nữ biết đọc biết viết… Chúng tôi xin nêu các dòng đã ảnh hưởng sâu xa và trực tiếp đến ơn gọi của Hội Dòng như: TU VIỆN MẾN THÁNH GIÁ tại Kontum năm 1913; tu viện MẾN THÁNH GIÁ GÒ THỊ (cải cách) năm 1932.

             

              III.            MỤC ĐÍCH VÀ BẢN CHẤT CỦA HỘI DÒNG

 

      A. Mục đích:

Để nhận định đúng mức những cố gắng, cũng như những bước thăng trầm của Hội Dòng nữ, nhất là Hội Dòng người dân tộc “ CÁC CHỊ EM ẢNH PHÉP LẠ”, chúng tôi xin phép trình bày về mục đích và bản chất của Hội Dòng, được ghi rõ trong nghị định thư thiết lập Dòng cũng như nơi Hiến Pháp – nội quy trong bối cảnh xã hội của vùng truyền giáo Kontum vào thập niên ba mươi, bốn mươi thế kỷ vừa qua.

+Mục đích của Hội Dòng “Anh Phép Lạ”: tạo điều kiện cho các thiếu nữ công giáo người dân tộc đạt đến một đời sống tu sĩ chân thật trong khung cảnh thích hợp với tâm tính của họ.

Tờ thông tin Echos của giáo phận tháng 4 và 5 năm 1947, trang 3 có thông báo ngày nhập học cho các thanh nữ dân tộc vào Dòng Anh Phép Lạ:  tháng 9, cũng như kêu gọi các linh mục hợp tác giáo dục nữ tu tương lai. Tờ thông tin ghi tiếp: “ Quan tâm để nữ tu tương lai nhờ hợp tác trong việc dạy dỗ của các bà mẹ gia đình tương lai”.


        B. LINH ĐẠO CỦA HỘI DÒNG LÀ  “TRUYỀN GIÁO TRONG ĐỨC ÁI”.

 

Các CHỊ EM ẢNH PHÉP LẠ đặc biệt nhấn mạnh đến giáo dục Giới Trẻ và Hiền Mẫu. Đối với phong tục tập quán của người dân tộc, vai trò của người đàn bà rất quan trọng (tập tục theo mẫu hệ) họ chính là trụ cột trong gia đình. Bởi vậy, người mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con cái phải phải nên người. Vì “ hạt giống tốt sẽ có những hoa trái tốt”.

         C. BẢN CHẤT CỦA HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ

Sức năng động và sự sống còn của Hội Dòng là TRUYỀN GIÁO. Hiến pháp của Hội Dòng có nói: việc truyền giáo là mục đích thứ hai như một vài Hội Dòng khác mà khẳng định đó là bản chất của Hội Dòng. Trong bản báo cáo của Hội Dòng trình cho Toà Thánh tại Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 1971 cũng nhấn mạnh điểm truyền giáo như mục đích chuyên biệt của Hội Dòng: “Các công tác bác ái và nói cách khái quát, việc phụ giúp các công việc truyền giáo là mục đích chuyên biệt của Hội Dòng” (số 18). Mục đích truyền giáo này được khai triển sâu sắc trong những số 39-47 của Hiến Pháp Dòng.

 

        D. CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO NHƯ BẢN CHẤT.

Như mục đích chuyên biệt là động lực cấu tạo thiết lập Hội Dòng như sắc lệnh thành lập Dòng vào ngày 06 tháng 04 năm 1947 đã đưa ra trong Hiến Pháp của Hội Dòng.

          IV – QUÁ TRÌNH CÔNG VIỆC CỦA HỘI DÒNG THEO LINH ĐẠO TRUYỀN GIÁO TRONG ĐỨC ÁI.

Mục vụ: dạy giáo lý phổ thông, giúp các em hiểu biết Thiên Chúa

+ Thánh nhạc: Chị em APL ngoài đào tạo đời sống cầu nguyện nhân bản, chị em còn thiên về nhạc lý. Vì sống gần với môi trường thiên nhiên âm thanh tiếng suối, tiếng gió, chị em cần phải biết nhạc lý để làm tổng hợp âm thanh thành nhạc lý, nên chị em đã cố gắng hoàn thành khóa nhạc lý cơ bản trước khi vào nhà tập. Nhờ đó, giúp cho chị em chúc tụng ngợi khen Chúa cách sốt sắng hơn và đặc biệt sau này để giúp dân làng hòa chung với cồng chêng để ngợi khen Chúa là Đấng toàn năng.

+ Về mặt xã hội: Chị em APL tuy nhân sự còn rất hạn chế, với khă năng nhỏ bé, chị em vẫn tham gia các sinh hoạt trong xã hội cũng như trong Giáo hội: Bác ái xã hội, tham gia hội họp trên địa bàn do chính quyền tổ chức. Trong các ban nghành cũng như nghành giáo dục, chị em APL đã dạy dỗ và nuôi trẻ mồ côi (Vinh sơn 1 và Vinh sơn 2 với  con số hơn 400 em), nuôi các em hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp các em có điều kiện được đến trường, như các bạn khác trong buôn làng.

+ Về y tế: Mở phòng khám, phục vụ cho bệnh nhân nghèo, phục vụ trại cùi (Dakkia, Đaklei, Dakring)

+ Về văn hóa: Ngoài những  công việc đã nêu trên chị em APL tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của người dân tộc…ngôn ngữ, chữ viết, nhạc cụ, điệu múa xoang đặc biệt chị em còn khuyến khích dân làng dệt thổ cẩm và nâng cao ngành nghề và hiện nay nhà dòng cũng đang duy trì và lưu lại nghành nghề mà cha ông đã đã lưu truyền cho con cháu.

      

 

            V-                       CÁC SINH HOẠT CỦA HỘI DÒNG

 

         I / –  NHÀ MẸ  HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ KONTUM

 1. Địa chỉ: 14 Nguyễn Huệ – Phường Thống Nhất – Thành Phố Kontum

Đt: 060.3863240

Email: anhphepla@gmail.com

2. Số tu sĩ của Dòng Ảnh Phép Lạ:

– Khấn:                       92 người

– Kinh viện:               26 người

– Nhà Tập:                 33 người

– Thỉnh Sinh:             12 người

– Đệ tử:                       12 người

– Cảm tình viên:        47 người

+ Đệ tử:  Các em đi học  văn hóa tại các trường phổ thông, sinh hoạt các  Gíao lý viên, học nhân bản mỗi ngày chủ nhật. Trong nhà chăm sóc các chị dưỡng lão, mùa hè học thêm văn hóa tại nhà Dòng, trong thời gian hè thì đi giúp xứ.

+Thỉnh Sinh: Tìm hiểu lịch sử, tinh thần, đặc sủng của hội dòng, học hỏi về Lời Chúa, để đầu sâu đời sống cầu nguyện cá nhân và Cộng Đoàn.

     Khám phá về Đức Maria như là khuôn mẫu của việc lắng nghe và sẵn sàng đối với kế hoạch của Thiên Chúa nơi mình.

    +Tập Viện: Học hỏi và đào sâu Kinh Thánh, lòng tôn sùng Đức Maria, Giáo Huấn của Giáo Hội. Tìm hiểu hiến pháp và nội quy của Hội dòng, học hỏi cách cầu nguyện, để quy về Đức Kitô là trung tâm của đời sống thánh hiến.

   + Kinh viện: Xong năm tập viện các chị được sai đi mục vụ tại các cộng đoàn giáo xứ, một số chị em được gửi đi học thần học tại Thành Phố, đi học Đại Học Cao Đẳng Sư Phạm tại Nha Trang.

   + Khấn:  Trong nhà mỗi thứ năm trong tuần, Chị Bề Trên  gặp gỡ  và nâng cao đời sống chị em, trao đổi và hỏi thăm chị em ở các cộng đoàn về công việc phục vụ.

        Hằng tháng chị em ở mỗi cộng đoàn về tỉnh tâm và tỉnh tâm  năm.

Nhà Dòng phần lớn truyền giáo và phục vụ tại các cộng đoàn và hoạt động thăng tiến các bà mẹ, mở lớp may để đào tạo giới trẻ,  và đồng hành các em nội trú đang đi học phổ thông, sư phạm, dạy trẻ mầm non và chăm sóc các em cơ sở vinh sơn I và vinh sơn II. Ngoài ra các chị em còn nhận những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

   +Y tế :  được phục vụ tại khuôn viên nhà dòng từ 1999 đến nay khoảng 4000 bệnh nhân.

    Các chị phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân cùi, công tác với các chú Yao phu giữa các buôn làng.

    Khấn xong một số chị em đi học thần học hệ  3 năm tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

3.  Khi nói đến miền truyền giáo Kon Tum, tôi nghĩ rằng không thể bỏ qua nói đến chị em dòng Ảnh Phép Lạ. Đây là một hội dòng đặc biệt chỉ dành riêng cho chị em dân tộc thiểu số, có nhà mẹ tại địa phân KonTum.

4. Hội dòng được thành lập vào năm 1947 do đức cha Gioan Sion Khâm là người Âu Châu. Ngay từ đầu những người có công truyền giáo tại vùng Tây Nguyên đã gây cho họ một nguồn cảm hứng lạ lùng, bởi vì, theo địa hình Kontum là một địa bàn không dễ để thành lập một nguồn nhân lực truyền giáo giống các địa phận khác. Hơn nữa giáo phận Kontum nhiều sắc tộc phần đông là người dân tộc thiểu số nghèo. Từ khi đươc các nhà truyền giáo từ Âu châu đến đem Tin Mừng, những người dân tộc thiểu số này, đã may mắn được lãnh nhận một đức tin chân chính. Và hôm nay đức tin cần phải chăm sóc và nuôi dưỡng, vì đời sống của những con người ngày hôm nay thay đổi  một cách nhanh chóng, trong khi niềm tin thì lại không được gieo trồng đúng lúc đúng mùa. Hội Dòng APL với mục đích của linh đạo, chị em đang rất khao khát đến với những con người chưa biết đến Chúa đặc biệt là những con người nghèo về mặt tinh thần. Nhìn lại trong quá khứ,  Hội Dòng cũng đạt được một số thành quả đáng mừng, và cũng đang duy trì: như chăm sóc bệnh nhân, thăm viếng người nghèo, công tác xã hội và có hai nơi tụ họp các em mồ côi. Hơn nữa, chị em còn tham gia các hoạt động công việc chân tay để nuôi sống hội và nâng cao đời sống tinh thần… Đây là một kết quả mà hội dòng đã đạt được. Nhưng Hội Dòng đang rất cần nhân lực, để góp công phụng vụ công việc truyền giáo của Giáo phận nói chung và Hội Dòng nói riêng một cách đắc lực và thiết thực hơn. Theo ý Đức Cha Giáo Phận, Ngài luôn nhấn mạnh đến vấn đề đào tạo là chính. Chúng tôi đã và đang thực hiện lời kêu mời của Đức Cha Giáo Phận. Ngài luôn luôn nhấn mạnh tới vấn đề đào tạo, vì khi chúng ta có thì mới có thể cho người khác được. Cộng đoàn Terexa Ảnh Phép Lạ Sài Gòn là địa điểm tốt nhất cho chị chúng tôi tiếp cận Tin Mừng với một hiểu biết sâu xa  về ơn gọi cũng như mục đích sống ơn gọi cách đầy đủ. Để phục vụ tốt hơn, một số chị em chúng tôi được Đức cha giáo phận tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để được đi học các lớp thần học: Liên Dòng Nữ, Liên Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán,  nhằm giúp ích cho đời sống tinh thần và công việc truyền giáo của chúng tôi được tốt hơn. Vì khi chúng ta có thì mới có thể đem đến cho người khác. Khi nói đến đây, mỗi thành viên trong hội dòng đã có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề đào tạo chị em, để từ đó cách thức hoạt động truyền giáo đạt được thành quả như mong muốn. Vì từ trước tới giơ, chúng ta chỉ có đặt vấn đề làm sao để Tin Mừng để có thể đến với nhiều người, nhưng chúng tahời hợt nâng cao đời sống tinh thần cùng với tiếp nhận một Tin Mừng cách rõ ràng thì làm sao chúng ta có thể thu hut người khác. do đó, mỗi khi có nhân lực và đã đươc đào tạo thì định hướng của Hội Dòng trong tương lai sẽ  mở rộng địa bàn. Trước tiên hội dòng luôn ưu tiên đi đến với những anh em dân tộc thiểu số. Vì ngay từ đầu ý hướng của Đấng sáng lập là chị em APL phải quan tâm chăm sóc đời sống của chị em người dân tộc thiểu số theo hiến pháp. Vì chỉ có người cùng ngôn ngữ, cùng phong tục mới có thể đem đến Tin Mừng dễ dàng hơn.

Chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho công việc truyền giáo của Giáo phận được  gặt hái những thành quả tốt đẹp và cũng mong các Hội Dòng bạn hưởng hứng và cầu nguyện cho Hội Dòng chị em APL  được làm trọn bổn phận là đem đến Tin Mừng cho khắp đó đây.. Nguyện xin Thiên Chúa  chúng ta luôn ở cùng anh chị em trong suốt cuộc hành trình truyền giáo này.

              

              II/  CỘNG ĐOÀN  AN MỸ-PLEI GROI  I – Giáo hạt Pleiku

 

  1. Những nét cơ bản của cộng đoàn thuộc hội dòng:
  2. Xây dựng cộng đoàn : tại An Mỹ, xã An Phú, huyện Đăk Đoa, Tp Pleiku.

       3. Phục vụ từ năm 1997-2007, thường trực phục vụ anh chị em Dân tộc gồm các làng xa và gần.

Nay chuyển sang phục vụ tại làng Plei Groi I từ tháng 10 năm 2008 cho đến nay.

Địa chỉ: Cộng đoàn Làng Plei Groi I, xã Glar, huyện Đắk Đoa, Plei Ku.

      4. Quá trình hoạt động của cộng đoàn theo linh đạo của Hội Dòng, liên quan đến:

+ Phục vụ giáo lý: theo nhu cầu của giáo xứ, chúng tôi đã và đang giúp anh chị em dự tòng:

– Năm 2006 gồm: 60 người

– Năm 2007 gồm: 60 người

-Năm 2009 gồm: 53 người

Đã lãnh nhận các bí tích: Rửa tội, hoà giải, Thêm sức trong đêm Phục Sinh trong 3 năm qua.

+ Phục vụ các giới:

– Giới trẻ: quy tụ các em mỗi tuần một lần vào ngày Chúa Nhật, khoảng chừng 50 em. Thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức cho các em giao lưư với các giáo xứ khác trong giáo hạt, để học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm sống đạo.

–  Hằng tuần ngày thứ hai sinh hoạt với các chú Yao phu trong ban chức việc của cộng đoàn: học hỏi, trao đổi và chia sẻ Lời Chúa khoảng chừng 10 em.

+ Ban thánh ca: một tháng hai lần khoảng 40 ca viên, theo từng địa phương của giáo họ Phaolô H’neng như sau: thay đổi mỗi tuần tiếng việt và tiếng địa phương.

+ Y tế: cùng hợp tác với các nữ tu tỉnh Dòng Phaolô thuộc cộng đoàn Phú Thọ: thăm viếng bệnh nhân trong và ngoài giáo xứ; phát thuốc, băng bó vết thương cho các bệnh nhân phong; giúp đỡ về: quần áo, lương thực…

Trong quá trình phục vụ của cộng đoàn chúng tôi, một điều thuận lợi nhất là các xã, thôn tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp xúc cũng như sinh hoạt với bản làng.

+ Khó khăn: thiếu tài chánh; thiếu nhân sự phục vụ

    Các thanh niên, thiếu nữ mới theo đạo 2, 3 năm rồi lại bỏ đạo vì đức tin còn yếu kém. Các gia đình lộn xộn, gia trưởng không xây dựng được gia đình bằng tình yêu thương thay vào đó rược chè say xưa nên dẫn đến gia đình tan nát, ly dị..

  4.  Chúng tôi luôn thao thức băn khoăn làm thế nào để giúp cộng đoàn dân Chúa, nhất là anh chị em Tân Tòng cảm nghiệm được niềm tin mạnh mẽ sâu đậm mến Chúa yêu người trong cuộc sống hằng ngày của người Kitô hữu mỗi ngày một tốt đẹp hơn về mọi mặt. Vì thế cộng đoàn khát có thêm nhân sự, có thêm những hạt giống Tin Mừng: linh mục, tu sĩ nam nữ phục vụ dân Chúa “ lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”.

        III/  CỘNG ĐOÀN HÀ TÂY

Cộng Đoàn Hà Tây thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ / Hạt Pleiku

1. Một số nét cơ bản của từng nhà thuộc quí Hội Dòng:

Cộng đoàn Hà Tây được thành lập từ năm 2004.

Địa chỉ: Giáo xứ Kon Mah xã Hà Tầy, Huyện Chư Pah Tỉnh Gia lai.

Từ  năm  2004 – 2007  có hai  phục vụ đầu tiên:  Chị Bengxăng Y Hyơih, chị Nicole Y Thet. Lúc đầu chỉ có  hoạt động rất hạn hẹp vì chính quyền không cho phép chỉ có khoảng 100 em/ năm.

Từ năm 2007 – 2009 cộng đoàn có ba chị đang phục vụ: Từ  năm  2004 – 2007  có hai  chị phục vụ đầu tiên:  Chị Bengxăng Y Hyơih, chị Nicole Y Thet. Lúc đầu chỉ có  hoạt động rất hạn hẹp vì chính quyền không cho phép chỉ có khoảng 100 em/ năm.

Từ năm 2007 – 2009 cộng đoàn có ba chị đang phục vụ: Chị Marie Stella Blăch, chị Nicole Y Thet, chị Luy Gonzaga Y Trân, các chị hoạt động trong mọi lĩnh vực và số giáo dân cũng tăng dần.  Hiện tại Chị Marie Stella Blăch đang phụ trách cộng đoàn.

 Cộng đoàn đựơc hoạt động theo như linh đạo của Hội Dòng đã có từ bấy lâu nay liên quan đến:

+ Phục vụ giáo lý phổ thông: với những nhu cầu của giáo dân trong giáo xứ và số giáo dân mỗi năm tăng dần, nhưng chúng tôi không đủ nhân sự trong công tác phục vụ. Mỗi năm khoảng 200 em/ năm.

* Về giáo lý hôn nhân: việc dạy giáo lý hôn nhân, chúng tôi không dạy theo khóa, mà chúng tôi dạy theo nhu cầu của giáo xứ, và chúng tôi luôn quan tâm đến những đôi hôn nhân mới, để thăm hỏi và nhắc nhở trong đời sống gia đình. Mỗi năm khoảng 50 đôi/ năm

* Kinh Thánh: về Kinh Thánh chúng tôi hoạt động không rõ ràng, chúng tôi chỉ mở lớp bao đồng cho các em thanh thiếu niên, chúng tôi hoạt động và làm việc theo nhu cầu của giáo xứ, và cũng là dịp để các em hiểu biết về kinh thánh và để cho rễ niềm tin đâm sâu trong tâm khảm của các em, khoảng 65 em/ năm.

+Phục vụ các giới trẻ: Các em sinh hoạt trong giáo xứ rất đông, được các chị trong cộng đoàn dạy về nhân bản, giữ vệ sinh sạch sẻ cơ thể và vệ sinh chung. Ngoài ra, mỗi tháng chúng tôi tổ chức một lần, trong một năm chúng tôi tổ chức 12 lần/ năm, số các em khoảng 200 em/năm

  • Đối với các hiền mẫu chúng tôi cũng hoạt động theo nhu cầu của giáo dân, lâu lâu chúng tôi tổ chức một lần nhưng chúng tôi cũng gặp gỡ, hỏi thăm từng nhà thường xuyên để lắng nghe đối với  các hiền mẫu là những người rất quan trọng trong gia đình, từ việc giáo dục con cái đến công việc đồng áng đều người phụ nữ đứng đầu, các người mẹ là trụ cột trong gia đình nên chúng tôi rất quan tâm nhiều.

+ Về mặt xã hội: Văn hoá, xã hội, y tế: tất cả những linh vực xã hội chúng tôi cũng hoạt động theo nhu cầu của địa phương và thăm những gia đình nghèo, những người bệnh tật không người thân và những người neo đơn

2. Mặc dù thành lập từ 1994 nhưng cộng đoàn gặp trở ngại với chính quyền nên hoạt động của cộng đoàn không được bao nhiêu mãi đến 2004 chính quyền mới chấp nhận sinh hoạt của cộng đoàn. Dân làng ở đây đều là giáo dân nhưng sự hiểu biết và nhận thức về bổn phận của họ với con cái còn hạn chế, nhất là trong việc giáo dục và vệ sinh, họ rất mong có chị em lên giúp họ về mọi phương diện, nên được sự chấp nhận của chính quyền dân làng đã tham gia rất tích cực từ việc dạy giáo lý đê mọi công tác của xã hội, mặc dù đời sống của họ còn nhiều thiếu thốn nhưng họ không ngừng nổ lực sống tốt và giữ vững đức tin tông truyền, ngoài ra họ rất hiệp nhất và  sống gần gũi nên việc phục vụ rất  thuận lợi cho chúng tôi. Chúng tôi rất mừng sự thăng tiến của họ cũng kèm theo những sự thay đổi trong đời sống, về cách suy nghĩ về một bản sắc và truyên thống dân tộc.


        IV/ – CỘNG ĐOÀN CHÂU KHÊ

Cộng đoàn Châu Khê thuộc Hội Dòng Ảnh phép Lạ/ Hat Plei ku

Một số nét cơ bản của từng nhà thuộc Hội Dòng

a/ Cộng đoàn Châu Khê được thành lập vào năm 2005.

Địa chỉ:

Từ năm 2005 -2008 Gồm có các chị Dominik Savio Năo, chị Madalêna Y Đin.

Từ năm 2008 – 2009 gồm có các chi Dominik Savio Năo, chị Magaritta Marie Y Bai, Hiện tại chị Dominik Savio đang phụ trách cộng đoàn.

b/ Quá trình công việc của Hội Dòng theo linh đạo, liên quan đến:

+ Phục vụ Giáo lý: Giáo lý phổ thông được tổ chức theo từng lớp, vào sáng ngày Chúa nhật các em về học giáo lý có khoảng 100 em /năm.

* Giáo lý hôn nhân: chúng tôi  mở lớp và dạy theo khoá theo nhu cầu của từng giáo xứ và từng địa phương, có khoảng 40 đôi/ năm.

+ Phục vụ các giới trẻ: Đối với giới trẻ chúng tôi quy tụ các em để sinh hoạt và nhắc nhở cách sống trong xã hội ngày nay, giúp các em biết phân biệt điều đúng và điều sai, chúng tôi cũng tận dụng trong dịp này để nhắc các em biết gìn giữ bản sắc dân tộc của từng bản làng, và giúp các em biết phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có khoảng 20 em/ năm

*Các hiền mẫu chúng tôi không có cơ hội gặp mặt nhau vì môi trường không cho phép, nên chúng tôi phải đi thăm từng nhà để lắng nghe họ, và qua đó chúng tôi tìm cách giúp đỡ những người mẹ này bằng tinh thần hay vật chất, tuỳ theo khả năng chúng tôi có thể làm được.

* Thánh ca.  Chúng tôi cũng tham gia mọi sinh hoạt của Giáo xứ, đặc biệt trong ban thánh ca để phục vụ trong thánh lễ của giáo xứ.

+ Về mặt xã hội: văn hoá, xã hội, y tế, những phương diện này chúng tôi chỉ hoạt động theo nhu cầu của địa phương, và đi thăm viếng những người bệnh tật, những người nghèo, người neo đơn không người chăm sóc.

Chúng tôi phục vụ với hết khả năng của mình, nên chúng tôi không ngừng tiếp xúc và trao đổi với giáo dân, và được người dân trong buôn làng đón nhận và cổ võ.  Khi có dịp tổ chức thì họ tham gia mọi hoạt động của cộng đoàn, điều này cũng đã giúp chúng tôi trong công tác mục vụ của mình. Bên cạnh những thuận lợi chúng tôi cũng gặp một số khó khăn, vì thiếu phương tiện nên cũng đã làm cho công việc bị hạn chế đi một phần nào, nhất là việc tiếp xúc và tạo lực hút đối với giới trẻ rất khó khăn, với xã hội ngày nay, sự phát triển của phương tiện truyền thông đã lôi cuốn các em,  đã đập vào thị hiếu của các em nên việc bắt chước những thói xấu rất dễ dàng. Ngược lại, một xã hội lành mạnh sẽ làm ảnh hưởng tốt đến đời sống, vì thế chúng tôi giúp các em sống chân thật và trung thành trong mọi hành động và lời nói của mình.

       VCỘNG ĐOÀN  PLEI SƠMEI

Cộng đoàn  Plei SơMei thuộc Hội Dòng Ảnh phép Lạ, Hạt Plei Ku

1. Một số nét cơ bản của cộng đoàn  thuộc Hội Dòng:

a/  Cộng đoàn được xây dựng ngày 28. 11. 2008.

Địa chỉ: Làng Tul – xã Đak Sơ Mei – Huyện Đak Đoa – Tỉnh Gia lai

Từ 2008 – 2009 có hai chị Phục vụ Chị Marie Y Klưi, chị Madalêna Y Đin. Hiện tại chị Marie Y Klưi đang phụ trách cộng đoàn.

b./ Quá trình công việc của Hội Dòng theo như linh đạo, liên quan đến:

+ Vì cộng đoàn mới thành lập nên công việc mục vụ chưa được tổ chức rõ ràng, chúng tôi đang cố gắng thành lập một số ban trong mục vụ, chính vì thế hiện giờ chúng tôi đang phục vụ theo nhu cầu của địa phương. Vào ngày Chúa nhật chúng tôi quy tụ các em trong các làng về học giáo lý khoảng 40 em trong năm 2008.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mở lớp đào tạo giáo lý viên (có  40 người) cho các làng để sau này các em có thể phục vụ chính nơi các em đang sống.

+ Phục vụ các giới: Mỗi tuần chúng tôi tập trung các thanh thiếu niên để sinh hoạt, và nhắc nhở các em sống nhân bản. Chúng tôi cũng giúp các em biệt giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân. Ngoài ra chúng tôi cũng giúp các em gìn giữ và phát huy truyền bản sắc, truyền thống dân tộc, giúp các em nhận thức và phân biệt được giữa cái tốt và cái xấu, từ đó để các em định hướng được cuộc sống tương lai của mình, có 45 em đang tham gia

+ Ca đoàn. Chúng tôi cũng thành lập ca đoàn (gồm 50 người tham gia) để phục vụ trong thánh lễ tại giáo xứ, hoặc hát những đám tang của một người trong dân làng. Đó cũng là một công việc truyền giáo, vì ở trong làng còn khá đông những người chưa theo đạo, nhờ hoạt động của ca đoàn đã làm cho nhiều người hiểu được tình hiệp thông bác ái của người có đạo và muốn theo đạo.

   2. Đây là một cộng đoàn mời thành lập nhưng chúng tôi đã được sự đón nhận của dân làng và tạo mọi điều kiện trong cộng tác mục vụ,. Người giới trẻ giúp mọi hoạt động của cộng đoàn, dù kiến thức của họ không cao nhưng lòng nhiệt thành của họ đã cho công việc dễ dàng hơn. Bên cạnh những thuận lợi đó chúng tôi cũng phải đối mặt với những tệ nan xã hội đã và đang xậm nhập vào đời sống của người dân trong bản làng, đã làm cho nhiều gia đình rơi vào hoàn cành khó khăn, rồi dẫn đến sự ly hôn, nhiều người trẻ bỏ đạo chạy theo những phong trào của thời đại, và nhiều em bỏ học vì gia đình quá khó khăn không đủ điều kiện để tiếp tục học. Trong tương lai chúng tôi muốn mở lớp tình thương cho các em gia đình khó khăn, để các em có thể sống hoà đồng với người khác, giúp các em phát triển các năng khiếu bẩm sinh, đặc biệt giúp các em tự lo cho tương lai của mình.

 

 

        VI/ – CỘNG ĐOÀN ĐAK MOT – NGỌC HỒI-TP KONTUM

  1. Những nét cơ bản của cộng đoàn:

          a. Xây dựng cộng đoàn:

 Cộng đoàn Đak Mot được thành lập vào năm 2004 do nữ tu Bernard phục vụ.

Địa chỉ: Đak Mot, thị trấn Plei kần, huyện Ngọc Hồi, Tp Kontum.

        b. Quá trình  hoạt động của cộng đoàn theo như linh đạo của Hội Dòng. Liên quan đến:

             + Phục vụ giáo lý:

            +  Phổ thông: từ năm 2004 đến nay; dạy từ giáo lý khai tâm đến bao đồng, khoảng chừng : 1.200 em.

   Trong đó: +xưng tội rước lễ (năm 2004-2005) là: 500 em

                       +Thêm sức ( năm 2004-2006) là: 700 em

                       + Rửa tội ( năm 2004 đến nay) là: 280 em

          + Phuc vụ các giới: mỗi tháng một lần gặp gỡ giới trẻ cũng như các bà mẹ để hướng dẫn cách chăm sóc con cái, gia đình và chia sẻ đời sống đạo. Bên cạnh đó, tổ chức cho giới trẻ sinh hoạt giao lưu với các họ đạo khác trong giáo xứ, cho các em làm việc chung theo nhóm hoặc theo từng giáo xứ.

                – Hôn nhân: từ năm 2004-2009 là: 280 đôi.

         + Mặt xã hội: tổ chức cho cộng đoàn thăm viếng người già neo đơn, các bệnh nhân trong giáo xứ. Ngoài ra, các công tác của thôn, huyện chúng tôi cũng cộng tác trong việc giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.

     2.  Trong quá trình phục có những khó khăn mà chính bản thâin chúng tôi không biết phải xử lý như thế nào? Chẳng hạn: các giới trẻ thời nay: vì học đòi, ham vui chơi mà quên đi trách nhiệm của người Kitô hữu. Phần đông, các em lười đi nhà thờ, chỉ khi nào trong xứ tổ chức giao luư giới trẻ thì các em có vẻ hăng hái. Không biết có phải vì các em chỉ thích được tiếp xúc giao lưu với các bản làng khác vì tò mò hay muốn có thêm bạn mới…

      VII/CỘNG ĐOÀN HƠMONG KƠTU – SA THẦY – KONTUM

  1. Những nét cơ bản của cộng đoàn:

      a.      Cộng đoàn Hơmong Kơtu được thành lập vào ngày 03/12/2005

Địa chỉ: Giáo xứ Hơmong Kơtu, xã hơmong, huyện Sa Thầy, Tp.Kontum

Gồm 02 nữ tu: chị Christiane và chị G.Baptista Y u5

     b. Quá trình hoạt động theo linh đạo của Hội Dòng liên quan đến:

+ Phục vụ giáo lý:

+Phổ thông: dạy các em từ lớp giáo lý khai tâm cho đến bao đồng. Tất cả là 04 lớp, với số lương là: 100 em.

+Hôn nhân: dạy theo nhu cầu của giáo xứ ( từ năm 2005-2009) là: 200 đôi.

+ Phục vụ các giới:

    – Giới trẻ: Mỗi ngày Chúa Nhật có chương trình sinh hoạt với các thanh thiếu niên, để giúp các em sống đạo tốt đẹp hơn.

    – Hiền mẫu: mỗi tháng gặp gỡ chia sẻ với các bà mẹ một lần và theo nhu cầu của giáo xứ đòi hỏi.

+ Về mặt xã hội: thường xuyên thăm viếng các bệnh nhân trong làng cũng như những gia đình khó khăn, các cụ già neo đơn…

 2-  Trong quá trình phục vụ: điều băn khoăn thao thức nhất của tôi là: phần đông trong làng theo nhóm người Hàmòn, họ không đi nhà thờ mà tự tổ chức đọc kinh ở một nhà hay một nơi nào đó mà họ quy định. Vì lòng xác tín của họ rất lớn mạnh, tôi cảm thấy chưa đủ sức để kêu gọi họ trở về với đạo Thiên Chúa của chúng ta. Nhiều lần tôi bị họ phản đối nhưng tôi không nản lòng sờn chí, Chúa sẽ giúp tôi lo liệu “ Vì giờ của Ngài chưa đến”. Một điều tôi ước mong nữa có thêm nhân sự : các linh mục, tu sĩ nam, nữ để kêu gọi những linh hồn đang sống ngoài niềm tin của giáo hội.

         VIII/CỘNG ĐOÀN ĐAK KÍA –TRẠI PHONG – ĐOÀN KẾT –KOTUM

1.Vài nét về cộng đoàn Đakiă:

a. Cộng đoàn xây dựng từ năm 1972 cho đến nay, do chị Génèvìeve phục vụ và ngày 30 tháng 11 năm 2009 có thêm chị Armelle. Hiện tại có 02 nữ  tu phục vụ bệnh nhân tại trại phong.

b. Quá trình hoạt động của cộng theo linh đạo của Hội Dòng , liên quan đến:

+ Phục vụ giáo lý:

+Phổ thông:

–         Tân Tòng (năm 1972-2009) là: 53 người

–         Hôn nhân (năm 1972-2009) là: 341 đôi

–         Khai tâm (năm 1972-2009) là: 368 em

+ phục vụ các giới:

–         Giới trẻ: hiện tại là: 66 em, sinh hoạt mỗi ngày Chúa Nhật

–         Hiền mẫu: gặp gỡ, chia sẻ mỗi tháng một lần hoặc theo nhu cầu của họ.

+Ban thánh ca: thành lập 02 ca đoàn

–         Thanh thiếu niên: 30 em

–         Gia trưởng và Hiền Mẫu: 30 người.

+ Mặt xã hội:

+Văn hoá: mở lớp dệt thổ cẩm cho các hiền mẫu để giúp đỡ họ kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình. Mỗi khoá đào tạo, với số lượng là: 30 người. Mục đích mở lớp dệt thổ cẩm này, để duy trì gìn giữ bản sắc văn hoá của chúng tôi trong mọi thời đại.

+ Xã hội: cộng tác với chính quyền tỉnh mở lớp dệt thổ cẩm, cũng như lớp nữ công gia chánh…giúp đỡ thăm viếng các bệnh nhân neo đơn, gia đình khó khăn.

+ Y tế: kết hợp với chính quyền Nhà Nước và Dòng Nữ Tử Bác Ai Vinh sơn: xây dựng trạm xá phát thuốc, phòng khám, băng bó vết thương cho bệnh nhân phong.

2 – Trong quá trình phục vụ, tôi gặp không ít những khó khăn:

 Hợp nhiều sắc tộc khác nhau trên mảnh đất Tây Nguyên, kéo theo phong tục tập quán, ngôn ngữ cũng như ý thức của họ khác nhau trong niềm tin Kitô giáo. Với lại họ từ các bản làng xa xôi chưa nhận biết Thiên Chúa. Tôi phải bỏ thời gian khá nhiều để dạy dỗ họ và cho họ làm quen tiếp xúc với xã hội.

         IX/ CỘNG ĐOÀN VINH SƠN II – KONHRACHOT-KONTUM

1. Vài nét cơ bản của cộng đoàn:

 Cộng đoàn xây dựng vào ngày 30 tháng 04 năm 1975, do nữ tu Marie Madalena Y Byưng phục vụ cho đến ngày 16/ 09/2000. Với số lượng các em côi nhi là: 150 em và 06 cụ già neo đơn. Vì lý do sức khoẻ chị Marie Madalena trở về nhà mẹ rồi qua đời tại đó. Vào ngày 16/09/2000, nữ tu Scholastique Y Chenh thay thế phục vụ các em cùng với nữ tu Hélènne.

Ngày 13/01/2003 cho đến nay: nữ tu Jeanne Y Gông tiếp tục công việc phục vụ cùng với các nữ tu Rita, Simon, Robert Marie và chị Laurence

    Với số lượng là: Nam: 55 cháu

                                      Nữ: 145 cháu.

2.  Hoạt động của cộng đoàn theo linh đạo của Hội Dòng, liên quan đến:

+ Phục vụ giáo lý:

– Phổ thông: cho các em em tham gia các lớp dạy giáo lý của giáo xứ từ lớp khai tâm cho đến bao đồng và khi các em có một chút lý thuyết cũng như kinh nghiệm về giáo lý căn bản thì tổ chức cho các em về nhà dạy lại cho các em nhỏ hay nói cách khác phục vụ lẫn nhau trong kinh nghiệm của đức tin bé nhỏ mà các em học được. Bên cạnh đó, mỗi ngày thứ năm hằng tuần chúng tôi gặp gỡ, chia sẻ Lời Chúa cho các em để biết thêm thông tin cũng như nhu cầu mà các em. Và nhất là hướng cho các em tìm hiểu ơn gọi.

Ngoài các ngày học văn hoá trên trường, chúng tôi có những chương trình riêng cho các em theo từng lứa tuổi như:

–         Dạy Nhân Bản: để các em không phải lúng túng trong cách đối nhân xử thế và cũng tạo hành trang cho các em đi vào đời với những va chạm tiếp xúc với xã họi bên ngoài cũng như trong tương giao môi trường côi nhi.

+ Phục vụ các giới: chúng tôi phục vụ trong trại côi nhi cho nên việc phục vụ các giới trẻ bên ngoài chúng tôi không tham gia nhưng chúng tôi cho các em lớn tham gia sinh hoạt giới trẻ trong giáo xứ cũng như sinh hoạt cho các em nhỏ trong trại.

+ Ban thánh ca: ca viên Côi Nhi Vinh Sơn II tham gia trong giáo xứ mỗi sáng thứ ba và ngày Chúa Nhật hằng tuần.

+ Mặt xã hội:

+Văn hoá: mở lớp dạy thêm cho các em hiểu biết về công nghệ thông tin: Vi tính, ngoại ngữ, nhạc, múa truyền thống, để bảo trì truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng tôi để lại.

Nói chung mục đích của chúng tôi là nuôi dạy các em đến độ tuổi trưởng thành rồi tạo điều kiện cho các em học học nghề, để sau nay tự phục vụ bản thân khi ra đời sống với xã hội.

+ Y tế: có một phòng khám bệnh cho các em và theo nhu cầu dân làng.

Thỉnh thoảng tổ chức cho các em thăm viếng các gia đình khó khăn, người già neo đơn trong bản làng; giúp đỡ họ cách này cách khác theo khả năng của chúng tôi.

Trong quá trình phục vụ, có những khó khăn làm cho chúng tôi phải băn khoăn thao thức, đó là:

–         Tài chánh không đủ để đáp ứng nhu cầu các em, trong khi các em càng ngày càng đông.

–         Có nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều sắc tộc và ngôn ngữ cho nên đây cũng là trường hợp khó khăn không ngoại lệ trong việc giáo dục các em.

–         Tâm sinh lý: mặc cảm vì thiếu tình thương của gia đình, vì chúng tôi không thể đáp ứng hết tất cả những gì các em mong muốn ở nơi chúng tôi. Từ đó, các em sinh ra những tính trầm cảm, không muốn giao lưu, ít hoạt động…

Tất nhiên bên cạnh những khó khăn nói chung, chúng tôi cũng rất hạnh phúc và vui tươi khi có những hạt giống ơn gọi được sinh ra từ gia đình Côi Nhi. Các em biết tự phục vụ, nâng đỡ nhau trong đời sống cũng như công việc chung.

 

(còn tiếp)

%d bloggers like this: