Home > TinTức > BẢN PHÁC THẢO SƠ ĐỒ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG-ĐEN

BẢN PHÁC THẢO SƠ ĐỒ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG-ĐEN

17/08/2011

Chúng tôi xin giới thiệu bản vẽ phác thảo sơ bộ về Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng-Đen vừa mới thiết kế xong:

Advertisements
%d bloggers like this: