Archive

Archive for 01/09/2011

Huế chuẩn bị đón đại diện Tòa Thánh

01/09/2011 Leave a comment

Huế chuẩn bị đón đại diện Tòa Thánh

Vị đại diện Tòa Thánh sẽ được nghỉ ngơi tại các cơ sở của Giáo hội

Bài của phóng viên ucanews.com từ Huế
Vietnam
August 25, 2011

Catholic Church News Image of Huế chuẩn bị đón đại diện Tòa Thánh

Các nữ tu dòng Phaolô tập luyện văn nghệ để chào đón Đức Tổng Giám mục Girelli Read more…