Home > TinTức > LỊCH SỬ GIÁO PHẬN KONTUM

LỊCH SỬ GIÁO PHẬN KONTUM

12/09/2011

Nhân chuyến viếng thăm của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Giáo phận Kontum, chúng tôi xin được giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của Giáo phận Kotum.

I – GIAI ĐOẠN KHAI SÁNG (1848 – 1932)

 Miền Truyền Giáo Kontum.

Công cuộc Truyền Giáo Tây Nguyên bắt đầu với sự cộng tác của một số chức việc như :

 

Ÿ 1839

F Ông Cả Ninh lên Tây Nguyên theo ngả Quảng Trị (Cam Lộ). Không thành công!

F Ông Cả Quới đi theo đường Phú Yên lên Tây Nguyên. Thất bại!

Ÿ 1842

F 2.05: Ông Cả Quới, Lm. Miche, Lm. Duclos, 11 Thầy Giảng, 3 giáo dân lên Tây Nguyên theo đường Phú Yên. Bị bắt. Hai vị thừa sai bị giải ra Huế & lãnh án tử hình.

Ÿ 1839, 1842 & 1848:

Ông Cả Ân nhận nhiệm vụ lập trạm liên lạc Trạm Gò (An Khê)

¯ 1848: Năm I Tự Đức, Thầy Sáu Do theo ngả An Khê lên Tây Nguyên. Theo giúp một nhà buôn, Thầy đi tìm đường và trở về hướng dẫn các “nhà truyền giáo” lên Miền Kontum, trong khi Miền Xuôi đang bị cấm cách dữ dội.

(x. Các chỉ dụ cấm đạo năm 1839, 1846, 1848, 1851, 1854, 1857,1861 và Văn Thân 1885)

 ­ 1850

F Thầy Do, Lm. Combes, Lm. Fontaine và 7 Thầy Giảng lên ngả An Sơn. Bất ngờ gặp Bok Kiơm tại Kon Phar. Tất cả “ngoài ý muốn của con người”

F Sau đó Bok Kiơm và Thầy Do kết nghĩa anh em.

F 11.11: Thầy Thám, Lm. Dégouts, Lm. Dourisboure lên Tây Nguyên.

F Chia giáo phận Đông Đàng Trong thành 2 giáo phận mới: Đông Đàng Trong và Bắc Đàng Trong.

F Chia giáo phận Tây Đàng Trong thành 2 giáo phận Tây Đàng Trong và Nam Đàng Trong.

­ 1851

Đức Cha Stêphanô Cuénot Thể phân bổ lãnh vực phụ trách mục vụ miền truyền giáo Tây Nguyên:

Lập 4 Trung Tâm Truyền Giáo:

v    Trung tâm Kon Kơxâm : Lm. Combes, Bề trên Miền, phụ trách truyền giáo bộ tộc Bahnar-Jơlơng.

v Trung tâm Plei Rơhai : Lm. Dégouts và Thầy Sáu Do, đặc trách truyền giáo bộ tộc Bahnar – Rơngao.

v Trung tâm Kon Trang : Lm. Dourisboure, đặc trách truyền giáo bộ tộc Xê-đăng.

v Trung tâm Plei Chư : Lm. Fontaine, đặc trách truyền giáo bộ tộc Jarai.

­ 1852

F 01.01. Lm. Dourisboure rửa tội đầu tiên: Em bé Xê-đăng hấp hối, tại Kon Trang.

F Khoảng giữa năm, Thầy Do về Gò Thị chuẩn bị thụ phong Linh mục.

­ 1853

F Tháng 07 : Lm Do về làm việc tại Trung tâm Rơhai với Lm. Dégouts.

F 16.10. Lm. Dourisboure ban Bí tích Thánh tẩy cho anh Giuse Ngui (+1856) và anh Gioan Pat, người Xê-đăng ở Kon Trang.

F 28.12. Ông Hmur, chủ làng Kon Kơxâm, người tín hữu Bahnar-Jơlơng đầu tiên.

F Con số: 03 Tín hữu ; 06 Lm ( 01 Kinh ).

­ 1854

Chính quyền đốt phá 3 cơ sở: Bến, Trạm Gò và An Sơn. Bắt đầu xây dựng các Nông Trang vùng Kontum.

­ 1857

F 14.11. Cha Combes qua đời tại Kon Kơxâm,32 tuổi.

­ 1861

F 14.11. ĐC Stêphanô Cuénot Thể ‘chết rũ tù’ tại khám đường Bình Định, sau 32 truyền giáo tại Việt Nam. Ngài sống và làm việc “để tín hữu vững tin và đào tạo những tông đồ truyền giáo”

­ 1862

F 14.01. ĐC Stêphanô Cuénot Thể bị quật mồ và thả xác trôi sông theo lệnh vua.

­ 1870

Giáo dân Miền Truyền giáo Kontum : 800 tín hữu

­ 1885

Cao điểm Phong Trào Văn Thân diệt Công giáo.

­ 1901

F Số giáo dân Bahnar : 8.000 người.

­ 1908

F Lập Hội Yao Phu tại Kontum.

F 07.01. ĐC Grangeon Mẫn khánh thành Trường Yao Phu Cuénot.

­ 1911

Phát hành “Hlabar Tơbang” nguyệt san cho Hội Yao phu

­ 1913

* Dòng Mến Thánh Giá từ Trà Kiệu lên phục vụ tại trường Cuénot. Tiếp theo là từ Mằng Lăng, từ Gò Thị.

* Xây dựng Nhà thờ gỗ Kontum.

­ 1924

Tòa Thánh đổi tên các Giáo phận Việt Nam.

­ 1931

Dân Plei Rơhai chuyển qua sống tại địa điểm hiện nay.

II – GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (1932 – 1960)

Giáo Phận Tông Tòa Kontum

 

“Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng !”

(Rm 10,15)

­ 1932

F 18.01.Lập Giáo phận Kontum tách từ GP Qui Nhơn

F 3 Lm Bahnar đầu tiên : Cha Hiâu ( + 1949 ), Cha Châu ( + 1955 ), Cha Đen ( + 1987 ).

F Dòng Giuse lên phục vụ Gp Kontum

F Gp Kontum: 23.000 tín hữu ; 24 Linh mục.

­ 1933

F 11.06. Tòa Thánh bổ nhiệm giám mục người Việt đầu tiên : ĐC G.B Nguyễn Bá Tòng, Gm Phát Diệm

F 23.06. Lm. Martial Jannin [Phước], Giám mục tông tòa đầu tiên của Gp Kontum. Tấn phong tại nhà thờ Kontum. “Sursum Corda” (Tv 25,1).

F Chức Dịch Thơ Tín

    (tạp chí dành cho Ban Chức Việc Gp Kontum)

­ 1935

F Mở Probatorium, tiền thân CVK.

F Truyền chức Lm người Việt đầu tiên tại Kontum : Cha Tađêô Gương ( + 1937 )

­ 1936

F Gp Kontum: 22.812 tín hữu (17.683 dân tộc) ; 27 Lm (3 Dân tộc,12 Kinh), 22 Địa sở & 203 giáo họ.

­ 1938

Dòng Bác Ái Vinh Sơn lên Kontum phục vụ.

­ 1941

F Les Échos de la Mission (Dư Âm)

     (Organe officiel du Diocèse de Kontum)

­ 1942

F 22.04: Đức Cha Jean Liévin Sion [Khâm], Gm Tông tòa thứ hai của Gp Kontum. “Dilexi Te” (Ger. 31,3).

­ 1944

F  Tách Attopeu khỏi Gp Kontum

­ 1947

F 06.04: Lập Hội Dòng Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ.

­ 1949

Hai Lm người Việt đầu tiên xuất thân từ CV Kontum : Cha G.B. Trần Khánh Lê & Cha Anrê Phan Thanh Văn.

­ 1952

F ĐC Paul Seitz [Kim], Gm Tông Tòa thứ 3 của Gp Kontum. “Fac me Cruce inebriari” (Stabat Mater Dolorosa 17)

­ 1954

HĐ Genève chia đôi đất nước. Làn sóng di cư Bắc-Nam.

­ 1955

 F  01.08 : Lm J. Dournes lập Trung tâm Truyền giáo Bon Ma Djơng, Cheo Reo.

­ 1956

Dòng Lasan lên Kontum.

­ 1957

 • Phong trào di dân ồ ạt lên Tây Nguyên, lập các dinh điền. Cán cân Kinh-Thượng đổi thay.

 • Dòng Th.Phaolô thành Chartres lên Cheoreo phục vụ người J’rai.

  • Tái thiết Trường Yao Phu Cuénot.

­ 1959

F Lập Dòng MTG Kontum, tiền thân Dòng Nữ Vương Hòa Bình ( 1961 ).

III – GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH (1960 – )

Giáo Phận Chính Tòa Kontum

 

“Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!”

 (1Cr 9,16)

­ 1960

F Tòa Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam .

­ 1961

F Chuyển MTG Kontum thành Dòng Nữ Vương Hòa Bình, sau chuyển về Buôn Ma Thuột.

­ 1963

 • MTG Gò Thị lên phục vụ tại Pleiku.

­ 1967

F 22.07: Tòa Thánh lập Gp Buôn Ma Thuột, Lm Phêrô Nguyễn Huy Mai được bổ nhiệm Giám mục.

F Gp Kontum : 79.945 Tín hữu (32.945 Dân tộc.) ; 84 Lm (1 Dân tộc, 50 Kinh, 32 MEP) ; 44 Địa sở và 205 giáo họ.

­ 1969

 • Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Phú Xuân) lên phục vụ người J’rai, tại Pleiku.

 • Dòng Chúa Cứu Thế lên truyền giáo vùng J’rai.

F Lập Trung tâm Truyền giáo Pleikly, Pleiku

­ 1970

 • Dòng Chúa Quan Phòng lên Kontum phục vụ.

F Lập Trung tâm Truyền giáo Pleichuet, Pleiku.

­ 1972

­ 1973

 • Dòng Tiểu Đệ lên Cheo Reo, Phú Bổn.

­ 1975

F 27.03: Lm Alexis Phạm Văn Lộc được tấn phong Giám mục phó Gp Kontum. “Omnium Servum” (1Cr 9,19)

F 12.08: ĐC Paul Seitz-Kim (+24.2.1984) và các vị thừa sai ngoại quốc “được lệnh” rời Việt Nam.

F Gp Kontum : 78.242 Tín hữu (38.178 Dân tộc);
95 Lm (1 Dân tộc, 68 Kinh, 27 MEP) ; 43 Địa sở và 214 giáo họ.

­ 1976

 • Phong trào di dân lên Tây Nguyên xây dựng Kinh tế mới và Nông Trường.

­ 1981

F 22.11: Lm Phêrô Trần Thanh Chung được tấn phong Giám mục phó Gp Kontum. “Dilexit Me” (Gal 2,20).

­ 1988

F 19.06: ĐTC Gioan Phaolô II phong Hiển Thánh cho 117 vị Tử Đạo tại Việt Nam

 

F Đồng bào J’rai nô nức tin theo Chúa Kitô.

­ 1992

F 18.01 – 14.11: Năm Thánh Giáo phận Kontum

MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN KONTUM.

­ 1995

F 13.04: ĐC Phêrô Chung kế vị ĐC Alexis Ph.Văn Lộc.

­1998 (01.01) 1999: Năm Thánh Giáo Phận Kontum,

         MỪNG 150 NĂM TRUYỀN GIÁO TÂY NGUYÊN.

F Gp Kontum: 180.000 Tín hữu (Kinh và Dân tộc); 35 Lm (35 Kinh); 145 Tu sĩ ; 9 Đại Chủng Sinh; 1000 Yao Phu & Chức Việc; 358 Giáo xứ và Giáo họ.

­ 2000

F  ĐẠI NĂM THÁNH

­ 2003

F 28.08: Lễ Tấn Phong ĐC Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Chính Tòa Gp Kontum “Pater Noster” (Mt 6,9).

­ 2004

¤ 12-13.01: Phái đoàn UB Di dân của HĐGM Hoa Kỳ thăm Gp Kontum.

­ 2006

¤ 02-03.12: Phái đoàn HĐGM Pháp, gồm có: Hồng Y Jean-Pierre RICARD, Gm Bernard-Nicolas AUBERTIN, Đức Ông Stanislas LALANNE thăm Giáo Phận Kontum.

F    Gp Kontum : 244.432 Tín hữu (169.580 Dân tộc); 65 Lm (1 Dân tộc, 64 Kinh) ; 352 Tu sĩ ; 1.210 Yao Phu; 48 Địa sở. 81 Nhà Thờ ; 276 “Nhà Nguyện”

­ 2007

¤ 08-09.03: Phái Đoàn Tòa Thánh thăm Gp Kontum.

­ 2007 [ 14.11 ] 2008: Năm Thánh Giáo Phận Kontum,

MỪNG 100 NĂM THÀNH LẬP HỘI YAO PHU

­ 2009    ¤ 24- 11 : Khai Mạc Năm Thánh 2010

 

­ 2010    ¤ 03-12 : MỪNG 75 NĂM THÀNH LẬP CHỦNG VIỆN

                                THỪA SAI  KONTUM

—–į×—

Năm

CÁC LINH MỤC SAU năm 1975

do Giám Mục

1991

* 06.11: Lm Lu-y G. Nguyễn Quang Vinh

Đc Alexis Lộc

1998

* 25.08 : Lm Giuse Trần Ngọc Tín

ĐC Phêrô Chung

1999

* 14.04 : Lm Fx. Lê Tiên & Gioan Ng.Đức Trường

ĐC Phêrô Chung

2001

* 08.10 : Lm Calistô Bá Năng Lý,

 Người Xê-đăng đầu tiên tại Kontum

ĐC Phêrô Chung

2003

* 10.09 : Lm Antôn Nguyễn văn Binh,

ĐC Micae Oanh

2004

* 24.03 : Lm Vinh sơn Ph. Nguyễn Ngọc Quyền

ĐC Alexis Lộc

* 24.11 : Lm Giuse Trần Văn Bảy

ĐC Micae Oanh

 

2005

 * 20.01 : Lm Phaolô Ng.V.Công, GB. Lê Minh Trí & Ant. Lê Ngọc Thanh. Cả 3 thuộc DCCT.

ĐC Micae Oanh

* 24.11: Lm Barth. Nguyễn Đình Phước & Đaminh Phạm Mạnh Niệm, DCCT.

ĐC Micae Oanh

 

 

 

 

 

2006

* 08.03 : Lm Phaolô Tống Phước Hảo, Gioan Nguyễn Đức Hoà và Phêrô Trần Công Minh. Cả 3 thuộc dòng Vinh Sơn.

ĐC Micae Oanh

* 04.04 : Lm P.A. Phạm Ngọc Quang

ĐC Micae Oanh

* 01.12 : Fx. Trần Anh Duy, Hiêr. Lê Đình Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh

ĐC Phêrô Chung

* 02.12 : Ben. Nguyễn Văn Bình, Giuse Võ Văn Dũng, Giacôbê Trần Tấn Việt, Giuse Trần V. Long (OFM), Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung (OFM).

ĐC Micae Oanh

2008

* 14.11 : Phêrô Trần Quốc Hải, Phêro Nguyễn Văn Hiền, Micaê Nguyễn Tuấn Huy, G.B Hồ Quang Huyên, Guise Hà Văn Hường, Antôn Vũ Đình Long, Guise Nguyễn Hữu Phú (Op), Tađêô Nguyễn Ai Quốc, Guise Nguyễn Duy Tài, Phêrô Ngô Đức Trinh, Gioan Nguyễn Quốc Vũ, Đaminh Trần Văn Vũ.

ĐC Micae Oanh

2010

* 03.12 : Guise Vũ Quốc Bình, Lu-Y Nguyễn Quang Hoa, Tôma Thiện Lê Công Huy Khanh, Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, Antôn Hoàng Văn Lợi, Phêrô Nguyễn Đình Lộc, P.X Hồ Văn Phương, Tađêo Võ Xuân Sơn Guise Võ Văn Trường, Gioakim Nguyễn  Hữu Tuyến

ĐC Micae Oanh

 

Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
(Mt 28,19)

¯ Ngày 19.11.1839,

Đức Cha Stêphanô Cuénot Thể đã viết cho

Ban Tư Vấn Thánh Bộ Đức Tin :

Một trong những nguyện vọng tha thiết nhất của tôi

là mở một con đường cho Tin Mừng đến tận Sông Cả ở Lào.

Và mặc dù đã thất bại 20 lần,
mới đây tôi đã thử một lần nữa. Vô phúc thay!

Lần này cũng không hơn gì những lần trước.”

Chúng tôi chỉ có một cao vọng là làm đẹp lòng Chúa.” (2Cr 5,9)

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN TIẾNG ANH:

 

1839 & 1842

 

Mr Cả Ân was charged to found a liaison station at Trạm Gò.

 

1848  In this first year of Tự Đức’s reign, Thày Sáu (diaconate) Do went up to Tây Nguyên by the road through An Khê. In the role of an assistant to a merchant, he tried to find the way and returned to guide “missionaries” to Kontum, while Christians in Miền Xuôi (lowlands) were violently persecuted (cf imperial decrees on prohibition of christianism in 1839, 1846, 1848, 1851, 1854, 1857,1861 and Văn Thân (scholar) movement in 1885)

 

1850

 

 • Thày Do, RF Combes, RF Fontaines and 7 other Thày Giảng reached Tây Nguyên by the road through An Sơn. They unexpectedly met Bok Kiơm “beyond human will” at Kon Phar. Bok Kiơm fraternized with Thày Do.
 • Nov 11 : Thày Thám + RF Dégouts + RF Dourisboure went up to Tây Nguyên.
 • Diocese of Đông (East) Đàng Trong was divided into two new dioceses : Đông (East) Đàng Trong and Bắc (North) Đàng Trong
 • Diocese of Tây (West) Đàng Trong was divided into two new dioceses : Tây (West) Đàng Trong and Nam (South) Đàng Trong.

 

1852  Mgr Thể divided Tây Nguyên Mission Area into different zones of pastoral responsibilities :

 

Foundation of 4 mission centres.

 

 • Kon Kơxâm Centre : RF Combes, superior of the area, responsible for Bahnar Jơlơng tribe
 • Plei Rơhai Centre : RF Dégouts and Thày Do, responsibles for Bahnar Rơngao tribe
 • Kon Trang Centre : RF Dourisboure, responsible for Sédang tribe
 • Plei Chư Centre : RF Fontaine, responsible for Jarai tribe

 

Jan 01 : first baptism to a dying Sédang child by RF Dourisboure at Kon Trang

 

     About the middle of the year : Thày Do returned to Gò Thị to be prepared for the ordination.

 

1853 Jul: RF Do worked at Plei Rơhai Centre with RF Dég     outs.

 

 • Oct 16 : RF Dourisboure gave baptism to two Sédang adults, Mr Joseph Ngui (+1856) and Mr John Pat, at Kon Trang.
 • Dec 28 : Mr Hmui, mayor of Kon Kơxâm, was the first Bahnar Jơlơng to be converted.

 

1854 :   3 bases Bến, Trạm Gò and An Sơn were burned                       and destroyed.     Foundation of first farms in Kontum.

 

1857 Nov 09: Death of RF Combes in Kon Kơxâm, at 32 years old.

 

1861 Nov 14: Death of Mgr Cuénot Thể in the jail of Bình Định province, after 32 years of mission in Việt Nam. He has lived and worked “to strengthen believers’ faith and train missionaries”.

 

1862 Jan 14: Mgr Thể’s corpse was exhumed and thrown onto the river under a royal order.

 

1870 : Number of believers in the Mission Area : 700

 

1883 : Death of Mgr Galibert Lợi after his tour of inspection in Tây Nguyên Mission Area.

 

1885 : Climax of anti-catholic Văn Thân (scholar) movement.

 

1901 : Number of Bahnar believers : 8000.

 

1908: Foundation of Yao Phu association

 

Jan 07 : Mgr Grangeon Mẫn inaugurated Cuénot college for Yao Phu training

 

1913: Sisters of Cross Lovers Convent (Qui Nhơn) went from Trà Kiệu to serve in Cuénot college. Others sisters follow them from Mằng Lăng, Gò Thị.

 

1924: The Holy See changed the name of Viêtnamese dioceses    * Construction of the cathedral of Kontum.

 

1930 : 17.000 believers; 20 priests; 13 parishes (146 communities)

 

1931 : Inhabitants of Plei Rơhai moved in the actual place.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II – DEVELOPMENT PERIOD (1932-1960)

 

Apostolic Diocese of Kontum

 

“How beautiful are the feet of those who bring the good news!” (Rm 10, 15)

 

1932

 

 • Jan 18 Foundation of new diocese of Kontum, separated from diocese of Qui Nhơn.
 • 3 first Bahnar priests : RF Hiâu (+ 1949), RF Châu (+1955), RF Đen.
 • Religious of St Joseph Convent came for missionary service in Tây Nguyên.

 

1933

 

 • Jun 11: Ordination of the first Viêtnamese bishop, Mgr John Baptist Nguyễn Bá Tòng, diocese of Phát Diệm.
 • Jun 23: Ordination of RF M. Janin Phước in the cathedral of Kontum as the first apostolic vicar of diocese of Kontum.

 

1935

 

 • Foundation of Probatorium, future Missionary Seminar of Kontum
 • Ordination of the first Viêtnamese priest in Kontum : RF Thaddeus Gương (+1937)

 

1938: Arrival in Kontum of first Vincent de Paul Charity Girls

 

1942: Mgr John Sion Khâm, the second apostolic vicar of diocese of Kontum. “Dilexi Te”

 

1944 : Attopơ was separated from diocese of Kontum

 

1947 Apr 06: Foundation of Miraculous Medal Convent

 

1949 : Ordination of two first Viênamese priests graduated from Seminar of Kontum : RF John Baptist Trần Khánh Lê & RF Andrew Phan Thanh Văn.

 

1952 : Mgr Paul Seitz Kim, the third apostolic vicar of diocese of Kontum. “Fac me Cruce inebriari”

 

1954 : Treaty of Geneve. Viêtnam was divided into two regions.

 

 • Waves of refugees from the North to the South

 

1955 : (01.08) Foundation of Missionary Centre of Bon Ma Djơng, Cheo Reo, by RF J. Dournes

 

1956 : Arrival in Kontum of first Lasalle Brothers (until 1972)

 

1957: Massive migration in Tây Nguyên. Foundation of different Dinh Điền (cultivated new lands). Great change in the balance of Viêtnameses and Ethnic Minorities

 

 • Arrival in Cheo Reo of St Paul de Chartres Sisters to serve Jarai population.
 • Restauration of Yao Phu Cuenot college

 

1959 : Foundation of Cross Lovers Convent of Kontum, future Regina Pacis Convent (1961)

 

 

III – MATURITY PERIOD (1960 -)

 

Diocese of Kontum

 

“Woe to me, if I do not preach the Gospel!” (1Cr 9,16)

 

 

1960: The Holy See established Viêtnamese Hierarchy. Diocese of Kontum : 73.966 catholics ; 66 priests ; 271 parishes & communities

 

1961: Foundation of Regina Pacis Convent, based at Tân Hương, Kontum

 

1963: Arrival in Pleiku of Sisters of Cross Lovers Convent of Gò Thị

 

1967 Jun 22: The Holy See founded the new diocese of Ban Mê Thuột, including Daklak province, separated from diocese of Kontum, and Phước Long, Quảng Đức provinces, separated from diocese of Đà Lạt. RF Peter Nguyễn Huy Mai was appointed bishop.

 

1969 – Sisters of Immaculate Mary’s Daughters Convent (Phú Xuân, Huế) accepted the invitation to come serving Jarai population in Pleiku.

 

Redemptorists assumed mission among Jarai population. Foundation of Missionary Centre of Pleikly, Pleiku

 

1970 : Arrival in Kontum of Sisters of Providence Convent.

 

1972 : Foundation of Missionary Centre of Pleichuet, Pleiku.

 

1973 : Arrival in Cheo Reo, Phú Bổn of Little Brothers.

 

1975 – Mar 27 : Ordination of RF Alexis Phạm Văn Lộc as vice-bishop of diocese of Kontum

 

Aug 12: Mgr Paul Seitz Kim and foreigner missionaries received the order to quit Viêtnam

 

1976: Migration movement to Tây Nguyên. Foundation of new economic zones and state farms.

 

1981 Nov 22  Ordination of RF Peter Trần Thanh Chung as vice-bishop of diocese of Kontum.

 

1984 Feb 24  death of Mgr. Paul Seitz Kim in France.

 

1988 Jun 19 Canonization of 117 martyrs in Viêtnam by PP John Paul II

 

 • Massive conversion of Jarai inhabitants.

 

1995 – Apr 13  Mgr Peter Trần Thanh Chung succeded to Mgr Alexis Phạm Văn Lộc.

 

     – Diocese of Kontum  #180.000 catholics; 35 priests; 91 churches; 9 great seminarists; 145 religious, <1000 Yao Phu & assistants, 358 parishes & communities.

 

1998 – Jan 01 – 1999 Holy Year of the diocese, in commemoration of 150 years of mission in Tây Nguyên.

 

2000 : Holy Year.

 

2003 Aug 28: Consecration of The New Bishop, Most Rev. Michael Hoang Duc Oanh.

 

2004 Jan 12-13: USA CB’s Delegation visits Kontum diocese..

 

2006 Dec 02-03: France CB’s delegation , H.E.Cardinal Jean-Pierre RICARD, Bishop Bernard-Nicolas AUBERTIN, Msgr Stanislas LALANNE visit Kontum diocese..

 

Statistics: 244.432 Catholics (169.580 Montagnards); 65 Priests (1 Montagnard, 64 Vnmeses) ; 352 Religious ; 1.210 Yao Phu; 48 Parishes-81 Churches-276 “Chapels

 

2007 Mar 08-09: The Holy Sees delegation visits Kontum diocese..

 

2007 Nov 14 2008: Holy Year of Kontum Diocese.

 

100 Annivewrsary of the Yao Phu Association

 

2009 Nov 24: Inauguration of the Holy Year of The Vietnamese Church.

 

2010 Dec 03:  75 Anniversary of the Kontum Missionary Seminary.

 

Statistics: 260.875 Catholics (174.529 Montagnards); 92 Priests (2 Montagnards, 90 Vnmeses); 389 Religious; 43+90 Seminarians; 1.210 Yao Phu; 74 Parishes – 81 Churches – 276 “Chapels”

 

The Priets after 1975 : 1991-2003: 6; 2004-2005: 6; 2006: 12; 2008: 12; 2010: 10 ðTotal : 46 new priests.

 

BRIEF HISTORY

 

OF KONTUM DIOCESE

 

“Therefore, we aspire to please the Lord.” (2Cr 5,9)

 

 

 

 

 

I – FOUNDATION PERIOD (1848-1932)

 

Kontum : a Mission Area

 

“Go, therefore, and make disciples of all nations.” (Mt 28,19)

 

 

On 19 Nov 1839, Mgr Stephan Cuénot Thể wrote as follows to the Consultance Committee of the Faith Congregation: “One of my most heartfelt aspirations is to open a way for the Gospel up to the Great River in Laos. In spite of last 20 failures, recently, I have tried once more. Unhappily, this time is not more lucky…”

 

From the beginning of this mission in Tây Nguyên (Central Highlands), some laymen have contributed a particular part, and they really were worthy to be named the vanguards :

 

1839 : Mr Cả Ninh went up to Tây Nguyên by the road through Quảng Trị (Cam Lộ)

 

Mr Cả Quới went up to Tây Nguyên by the road through Phú Yên.

 

1842 May 2:

 

Mr Cả Quới guided RF Miche, RF Duclos, 11 Thày Giảng (great seminarists), 3 laymen to Tây Nguyên by the road through Phú Yên. Arrested. Two missionaries were marched off under escort to Huế and sentenced to death.

 


 

 

 

%d bloggers like this: