Archive

Archive for 13/09/2011

KÝ SỰ P3: CHUYẾN VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN KON TUM CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LÉOPOLDO GIRELLI, SỨ THẦN TOÀ THÁNH

13/09/2011 Leave a comment

KÝ SỰ CHUYẾN VIẾNG THĂM
GIÁO PHẬN KON TUM

CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LÉOPOLDO GIRELLI,

SỨ THẦN TOÀ THÁNH.

(phần 3)

 

Ban Truyền Thông Giáo phận Kon Tum

3. KON HRING – ĐIỂM HỘI TỤ CỦA ANH EM XÊĐĂNG

 

Read more…

THƯ MỤC VỤ 63* NGÀY 13/09/2011

13/09/2011 Leave a comment

 

TOÀ GIÁM MỤC KONTUM

Office of the Bishop – Diocese of Kontum

146 Trần Hưng Đạo – Kontum – Việt Nam

 

Số 63/VT/’11/Tgmkt

 

Kontum, ngày 13 tháng 9 năm 2011.

 

Kính gửi Cha Đại Diện

và quý Cha cùng anh chị em

trong Gia đình Giáo Phận Kontum.

  Read more…

KÝ SỰ P2: CHUYẾN VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN KON TUM CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LÉOPOLDO GIRELLI, SỨ THẦN TOÀ THÁNH

13/09/2011 Leave a comment

KÝ SỰ CHUYẾN VIẾNG THĂM
GIÁO PHẬN KON TUM

CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LÉOPOLDO GIRELLI,

SỨ THẦN TOÀ THÁNH.

(phần 2)

 

Ban Truyền Thông Giáo phận Kon Tum

I- NGÀY THỨ NHẤT: 09/09/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Read more…

KÝ SỰ P1: CHUYẾN VIẾNG THĂM GIÁO PHẬN KON TUM CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LÉOPOLDO GIRELLI, SỨ THẦN TOÀ THÁNH

13/09/2011 Leave a comment

KÝ SỰ CHUYẾN VIẾNG THĂM
GIÁO PHẬN KON TUM

CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LÉOPOLDO GIRELLI,

SỨ THẦN TOÀ THÁNH.

(phần 1)

Ban Truyền Thông Giáo phận Kon Tum

I- NGÀY THỨ NHẤT: 09/09/2011

 

Ngay từ chiều Thứ Năm, ngày 8 tháng 9 năm 2011, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh – Giám Mục Giáo Phận Kon Tum – đã tới Giáo hạt An Khê trước để kịp cho cuộc đón tiếp Đức Tổng Giám mục Léopoldo Girelli – Sứ Thần Tòa Thánh – vào sáng hôm sau. Giáo hạt An Khê nằm trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, là Giáo hạt nằm giáp ranh giới với Giáo Phận Qui Nhơn, cách Tòa Giám Mục Kon Tum về hướng đông khoảng 140km đường bộ , qua hai đèo Măng Yang và An Khê. Read more…

TIỂU SỬ ĐỨC SỨ THẦN TÒA THÁNH LÉOPOLDO GIRELLI

13/09/2011 Leave a comment

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ TẠI NT CHÁNH TÒA KONTUM

13/09/2011 Leave a comment

DÂNG CỦA LỄ TẠI NT CHÁNH TÒA KONTUM

13/09/2011 Leave a comment

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC SỨ THẦN TÒA THÁNH TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA KONTUM

13/09/2011 Leave a comment

CHÙM HÌNH ẢNH DÂNG LỄ ĐẠI TRÀO TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA KONTUM

13/09/2011 Leave a comment

BAN TRUYỀN THÔNG

GIÁO PHẬN KONTUM

XIN GIỚI THỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA KONTUM

DO ĐỨC SỨ THẦN TÒA THÁNH CHỦ TẾ

MỜI QUÝ VỊ CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM HÌNH

https://picasaweb.google.com/112274629124321587404/KHOHINHANHLEAITRAOTAINHATHOCHANHTOAKONRUM?authkey=Gv1sRgCK-kwoeKy7qOaQ#slideshow/5652436047376576098  OW HÌNH ẢNH

 


Read more…