Archive

Archive for 19/09/2011

XIN LÀM ĐÔI TAY MẸ

19/09/2011 Leave a comment

XIN LÀM ĐÔI TAY MẸ

    

BÀI HÁT “XIN LÀM ĐÔI TAY MẸ ”

LINH MỤC PHÊ-RÔ VŨ TRỌNG HÀ NGUYÊN KHÔI LẤY Ý

CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LÉOPOLDO GIRELLI SỨ THẦN TÒA THÁNH

THĂM TƯỢNG  ĐÀI ĐỨC MẸ MĂMG ĐEN

(10/09/2011)

 

Ban Truyền Thông Gp Kontum  19.09.2011