Archive

Archive for 22/09/2011

VIDEO CLIP ĐỨC SỨ THẦN TÒA THÁNH LÉOPONDOL GIRELLI THĂM GIÁO PHẬN KONTUM PHẦN 1

22/09/2011 Leave a comment


NGUỒN: DUCME.TV

Dưới đây, chúng tôi xin đăng thêm một video clip nói về lòng trắc ẩn của con người và ý thức số phận may mắn của mình hơn những người đau khổ khác:

Nguồn: Luongtamconggiao

NIỀM TIN VÀO ĐỨC GIÊSU

22/09/2011 Leave a comment

NIỀM TIN VÀO ĐỨC GIÊSU

“Người thu thuế và gái điếm vào Nước Trời trước các ông.”

Lời nói của Đức Giêsu như một trái bom nổ trước mặt các thượng tế, kinh sư và pharisêu, những người đáng kính vì đạo đức và học thức, những người đáng trọng vì chức vụ.

Làm sao những người hư hỏng và tội lỗi lại có thể qua mặt các bậc đáng kính như vậy? Đức Giêsu đã soi sáng cho ta bằng dụ ngôn “Hai Người con” trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay: Read more…