Archive

Archive for 24/09/2011

CÁO PHÓ

24/09/2011 Leave a comment

 

CÁO PHÓ

Trong đức tin vào CHÚA KITÔ tử nạn và phục sinh


Toà Giám mục Ban Mê Thuột
vô cùng thương tiếc kính báo:

Đức Cha Giuse TRỊNH CHÍNH TRỰC
Nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 09g55, thứ sáu, ngày 23 tháng 09 năm 2011
(Nhằm ngày 26 tháng 08 Tân Mão)
Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 86 tuổi, 57 năm Linh mục (1954-2011), 30 năm Giám mục (1981-2011).

Nghi thức tẩm liệm: 08g00, thứ bảy, ngày 24 tháng 09 năm 2011
Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Lễ viếng: từ 08g00 đến 22g00, ngày 24 đến ngày 26 tháng 09 năm 2011
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Thánh lễ an táng: 08g00, thứ ba, ngày 27 tháng 09 năm 2011
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
An táng trong Khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse.


N.B:
– Xin miễn vòng hoa và trướng
– Xin quý Cha Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.


Văn phòng Toà Giám mục  kính báo

Gp Kontum 24.09.2011.

Nguồn: Văn phòng Toà Giám mục Ban Ma Thuột