Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Sinh hoạt giáo lý tại nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên, TP. Pleiku, tỉnh Gialai.

Sinh hoạt giáo lý tại nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên, TP. Pleiku, tỉnh Gialai.

25/02/2012

Ngày sinh hoạt giáo lý chuyên đề (25.02.2012). 7 giờ sáng, các giáo lý viên từng đoàn xe và đi xe 2 bánh từ mọi miền trong toàn giáo phận vui vẻ qui tụ về nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên, TP. Pleiku, tỉnh Gialai tham dự ngày giáo lý chuyên đề. Gần 350 giáo lý viên tham dự, trong số đó có trên 90 anh chị người dân tộc: người Jrai có, Bahnar có, Sơđăng cực bắc giáo phận đều có mặt. Ban truyền thông chúng tôi xin đăng trình lên đây một đoạn VIDEO CLIP  về bài giảng trong Thánh Lễ của cha  PHÊ-RÔ NGUYỄN VÂN ĐÔNG, TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN. Chúng tôi cũng xin kèm theo một số kiểu ảnh sinh hoạt đa dạng của giáo lý viên sau đoạn VIDEO CLIP. Xin kính giới thiệu.

GPKONTUM (25.02.2012) KONTUM

XIN CLICK VÀO            

MỘT SỐ ẢNH

ĐỨC GIÁM MỤC ĐẾN THĂM:

CHA ĐẶC TRÁCH GIÁO LÝ GIÁO PHẬN:

GIỜ SINH HOẠT:

THÁNH LỄ:

SAU ĐÂY LÀ SINH HOẠT THEO NHÓM:

Advertisements
%d bloggers like this: