Archive

Archive for 08/03/2012

Lời phát biểu của linh mục Giám đốc CARITAS VIỆT-NAM, của Vị Đại diện Sở Nội Vụ và Đại diện giáo dân.

08/03/2012 Leave a comment

Truyền Thông Giáo phận xin ghi lại đây những lời phát biểu qua 02  ĐOẠN VIDEO CLIP sau đây:

 

I – Lời phát biểu của linh mục Giám đốc CARITAS VIỆT-NAM;

II Lời phát biểu của Vị Đại diện Sở Nội Vụ tỉnh Kontum. 

Lời phát biểu của  hai Đại diện giáo dân.

VIDEO CLIP

XIN CLICK TIẾP…

Sơ lược tiểu sử CARITAS VIỆT-NAM & KONTUM – Đôi lời chào mừng của Đức Giám mục

08/03/2012 Leave a comment

Ban Truyền Thông Giá0 phận Kontum xin đăng trình  ĐOẠN VIDEO CLIP về sơ lược tiểu sử CARITAS  VIỆT-NAM trong thời gian qua cũng như tại giáo phận Kontum trong những năm 1966 – 1976.

Chúng tôi trân trọng ghi lại đây đôi lời của Đức Giám mục chào mừng quí quan khách, nhất là nói lên niềm tin của người công giáo :YÊU THƯƠNG, RA ĐI LOAN BÁO TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊ-SU – LÀM BÁC ÁI”.

XIN KÍNH MỜI.

GPKONTUM (08.03.2012) KONTUM

 

ĐOẠN VIDEO CLIP

XIN CLICK …

Giới Thiệu và Khai Mạc Lễ Ra Mắt BAXH – CARITAS KONTUM

08/03/2012 Leave a comment

Ban Truyền Thông Giáo Phận xin đăng trình lên Blog giáo phận  LỄ CHÍNH THỨC RA MẮT BAXH – CARITAS KONTUM  được tổ chức tại Tòa Giám Mục Kontum vào ngày 06.03.2012. Do kỷ thuật xử dụng youtube, chúng tôi không thể trình bày mọi chi tiết theo chương trình đã vạch ra, tuy vẫn cố gắng giữ nội dung chính yếu và cần thiết qua một số đoạn VIDEO CLIP sau đây.


VIDEO CLIP  I –  GIỚI THIỆU VÀ KHAI MẠC

XIN CLICK TIẾP…