Archive

Archive for 09/03/2012

Tâm tình sẻ chia và lời cảm ơn của Đức Giám Mục trước khi kết thúc LỄ RA MẮT BAXH – CARITAS KONTUM

09/03/2012 Leave a comment

Tâm tình sẻ chia và lời  cảm ơn của Đức Giám Mục

trước khi kết thúc LỄ RA MẮT BAXH – CARITAS KONTUM.

ĐOẠN VIDEO CLIP

XIN CLICK TIẾP…

Phát biểu cảm tưởng của người anh em dân tộc bi bệnh phong trong ngày Ra Mắt BAXH – CARITAS KONTUM.

09/03/2012 Leave a comment

Phát biểu cảm tưởng của người anh em dân tộc bi bệnh phong trong ngày Ra Mắt BAXH – CARITAS KONTUM.

 

XIN CLICK TIẾP …

Lời cam kết của Cha Giám Đốc BAXH – CARITAS KONTUM

09/03/2012 Leave a comment

Ban Truyền thông giáo phận xin ghi lại đây nội dung : “LỜI CAM KẾT CỦA CHA  GIÁM ĐỐC BAXH – CARITAS KONTUM” gồm 16 điều và 02  ước vọng muốn thực hiện trong tương lai. Chúng tôi xin ghi lại BẢN VĂN và ĐOẠN VIDEO CLIP. Chúng tôi không dám nói thêm gì về nội dung, vì đây như MỘT TUYÊN NGÔN, NHƯ MỘT QUYẾT TÂM TRỌN ĐỜI MÌNH CHO CHÚA, CHO ANH EM NHẤT LÀ ANH EM NGHÈO KHỔ. Tâm tình thao thức phục vụ cho người ANH EM NGHÈO của Cha Giám Đốc BAXH – CARITAS, mà còn hơn thế nữa của  một VỊ MỤC TỬ, MỘT VỊ LINH MỤC TỔNG ĐẠI DIỆN được thể hiện rõ nét qua lời nói, qua cử chỉ muốn chuyển đạt cho anh em trong giáo phận. Tâm tình đó phần nào thể hiện trong ĐOẠN VIDEO CLIP kèm sau đây.

LỜI CAM KẾT

CỦA CHA GIÁM ĐỐC BAN BAXH –

CARITAS KONTUM

 

  • Kính thưa Đức Cha Micae Giám Mục Giáo Phận Kontum,
  •  Kính thưa Đức Cha Phêrô nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum,
  • Kính thưa Cha Vincentê Giám đốc Caritas Việt Nam,
  •  Kính thưa Quý vị đại diện Caritas Huế, Caritas Đà Nẵng, Caritas BMT, Caritas Quy Nhơn, Caritas Nha Trang,
  • Kính thưa Quý Cha
  •  Kính thưa Quý Nam Nữ tu sĩ,
  • Kính thưa quý đại biểu đại diện chính quyền tỉnh Kontum, tỉnh Gia Lai
  • Kính thưa quý đại diện các Ban BAXH – Caritas các giáo xứ, giáo họ, các buôn làng trong Giáo Phận Kontum,
  • Kính thưa quý Ân Nhân, quý Cộng Tác Viên của Ban BAXH – Caritas Kontum
  •  Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay thứ ba ngày 06/03/2012, là ngày chính thức ra mắt hoạt động của Ban BAXH – Caritas Kontum, đánh dấu một giai đoạn mới cho việc làm Bác Ái Xã Hội tại Giáo Phận KonTum, đã được các Linh mục Thừa Sai thực hiện từ ngày khở đầu bước chân truyền giáo tại Tây Nguyên cách đây trên 160 năm.

Con xin thay mặt cho toàn thể anh chị em là Thành Viên BAXH – Caritas Kontum, nói lên lời Cam Kết trước Thiên Chúa, trước Đức Giám Mục Giáo Phận và trước những người nghèo khó, bé mọn trong Giáo Phận.

Chúng con xin long trọng cam kết thương yêu giúp đỡ cho những người ngheo khó, khốn cùng để góp phần nhỏ vào Chương Trình Xóa Đói Giảm Nghèo của Nhà  Nước cho đồng bào trong địa bàn Giáo Phận, gồm 2 tỉnh Kontum và Gialai.

XIN ĐỌC TIẾP…