Archive

Archive for 11/03/2012

Ðệ trình Niên Giám 2012 của Tòa Thánh lên Ðức Thánh Cha.

11/03/2012 Leave a comment

 
Hiện diện tại buổi đệ trình, còn có Ðức Tổng Giám Mục Angelo Becciu, Phụ tá quốc vụ khanh, Ðức Ông Vittorio Formenti, Ðặc trách Văn phòng thống kê trung ương của Giáo Hội, cùng với một số cộng tác viên khác.

XIN ĐỌC TIẾP…