Archive

Archive for 28/03/2012

Giáo dân đến từ khắp châu Á nhóm họp vào cuối tuần qua tại Bangkok, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II.

28/03/2012 Leave a comment

Giáo dân đến từ khắp châu Á nhóm họp vào cuối tuần qua tại Bangkok,

kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II.

Cuộc họp toàn châu Á đầu tiên của Diễn đàn Hành động Công giáo Quốc tế (IFAC), quy tụ các tổ chức giáo dân Công giáo tham gia truyền bá đức tin thông qua công tác xã hội, được tổ chức từ ngày 22-25/3.

Khoảng 30 đại diện đến từ Ấn Độ, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc trình bày kinh nghiệm của chính họ và thảo luận cách đẩy mạnh vai trò của giáo dân trong sứ mạng của Giáo hội và trong đất nước của họ.

Cuộc họp được khai mạc qua hai bài diễn văn chính.

Ông Sandro Calvani, giám đốc Trung tâm ASEAN chuyên về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc tại Viện Công nghệ Á châu, xem xét các giá trị, lựa chọn và lĩnh vực thu hút sự chú ý của Kitô hữu, trong khi Tổng Giám mục Felix Machado của Vasai, Ấn Độ, giúp suy nghĩ về “Truyền giáo tại Á châu trong thiên niên kỷ thứ ba: thách thức và đề xuất cho châu lục và cho thế giới.” XIN ĐỌC TIÊP…