Archive

Archive for 29/03/2012

Bài giảng của Đức Giám Mục Micae trong Thánh Lễ Truyền Tin

29/03/2012 Leave a comment

Chúng tôi xin đăng trình lên trang Blog của Giáo phận Bài giảng của Đức Giám Mục Micae trong Thánh Lễ Truyền Tin, ngày mà các con cái  Đạo Binh Đức Mẹ giáo phận và theo truyền thống lặp lại lời khấn trong ngày Acies. Trên 1800 con cái Mẹ kinh cũng như dân tộc sốt sắng qui tụ về nhà thờ Chính Tòa Kontum. Vì Đức Giám mục không thể dâng lễ vào đúng ngày lễ Truyền Tin (26.03.2012), phải dời lại vào ngày sau (27.03.2012), nên có một số anh chị em con cái Đạo Binh Đức Mẹ, nhất là dân tộc từ các làng xa đã đến nhà thờ Chính Tòa vào ngày Chúa nhật và đây cũng là dịp tốt để họ dọn mình xưng tội trong mùa chay.

Sâu đây hai đoạn VIDEO CLIP trích một số nội dung bài giảng của Đức cha Micae trong Thánh Lễ Truyền Tin để anh chị trong gia đình Truyền thông giáo phận hiệp thông và cầu nguyện cho các anh chị con cái của Đạo Binh Đức Mẹ sống đúng linh đạo của Legio Mariae.

VIDEO CLIP

XIN CLICK TIẾP…