Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Giải tội tại GX. Kon Jơdreh vào sáng thứ 5 ngày 29.03.2012

Giải tội tại GX. Kon Jơdreh vào sáng thứ 5 ngày 29.03.2012

30/03/2012

Giải tội tại GX. Kon Jơdreh vào sáng thứ 5 ngày 29.03.2012

Hai mươi linh mục đến giải tội tại GX. Kon Jơdreh vào sáng thứ 5 ngày 29.03.2012 cho trên 1750 lượt ngưởi xưng tội, đa phần là người dân tộc. Cha Gb. Trần Tấn Việt, chánh xứ đã đi đến các làng xa giải tội trong những tuần vừa qua. Các em học sinh được cha cho tĩnh tâm và giải tội vào ban đêm trong mùa chay. Tuy nhiên, cha vẫn tiếp tục giải tội cho giáo xứ của mình cho hết Tuần thánh. Đây là một giáo xứ kỳ cựu và đông giáo dân:  địa bàn dân cư gồm 6.993 người dân, trong số đó  có 513 tín hữu kinh và 4800 tín hữu dân tộc.

Ban Truyền thông giáo phân xin trình bày một số hình ảnh qua VIDEO CLIP sau đây.

%d bloggers like this: