Archive

Archive for 01/06/2012

Thư Mục Vụ Mừng Ngày Quốc Tế Nhi Đồng 2012 của Đức Giám Mục Kon Tum

01/06/2012 Leave a comment

Ban Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum xin gởi đến toàn thể gia đình Truyền thông trong Giáo phận

Thư Mục Vụ Mừng Ngày Quốc Tế Nhi Đồng 2012 của Đức Giám Mục Kon Tum