Archive

Archive for 05/06/2012

Ðức Thánh Cha bế mạc Ðại hội kỳ 7 các gia đình Công Giáo thế giới.

05/06/2012 Leave a comment

Ðức Thánh Cha bế mạc Ðại hội kỳ 7 các gia đình Công Giáo thế giới.
(04:06:2012 |03:47 PM)

Milano (Vat. 3/06/2012) – Ðại hội kỳ 7 các gia đình Công Giáo thế giới với chủ đề “Gia đình: lao động và mừng lễ” đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ trọng thể do Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cử hành tại Công viên Bresso, lúc quá 10 giờ sáng chúa nhật 3 tháng 6 năm 2012 trước sự hiện diện của hơn 1 triệu tín hữu.

Ðịa điểm hành lễ cách trung tâm Milano lối 10 cây số, nguyên là một phi trường được sử dụng thời thời sau thế chiến thứ 2, nay là một khu vực rộng 640 hécta xanh tươi, được phân làm nhiều khu. Công viên này tiếp tục được mở rộng về diện tích cũng như về các loại cây được trồng. XIN ĐỌC TIẾP…