Archive

Archive for 11/06/2012

Sinh Hoạt Hoan Ca Thánh Thể

11/06/2012 Leave a comment

Ban Truyền Thông giáo phận xin tiếp tục đưa lên Trang BLOG Giáo phận  03 ĐOẠN VIDEO CLIP về Sinh Hoạt Hoan Ca Thánh Thể NGÀY TRUYỀN THỐNG THIẾU NHI THÁNH THỂ (TNTT) của Giáo phận (vào ngày 07.06.2012) vừa qua tại KHU DU LỊCH SINH THÁI VỀ NGUỒN TP. PLEIKU. Các đoàn sinh TNTT không có kỹ năng văn nghệ, nhưng có Chúa Thánh Thể trong tâm hồn họ. Cho nên những điệu vũ, khúc hoan ca, nụ cười hồn nhiên bộc bạch phần nào tâm tình trong sáng cùng các xứ đoàn bạn.

XIN KÍNH MỜI.

 HOAN CA THÁNH THẺ (02)

 HOAN CA THÁNH THỂ (03)


HOAN CA THÁNH THỂ (04)