Archive

Archive for 16/06/2012

Tập san PATER tháng 06 năm 2012

16/06/2012 Leave a comment

Ban truyền thông Giáo phận xin giới thiệu cùng gia đình truyền thông giáo phận

tập san PATER tháng 06 năm 2012.

(Mở để xem tập san PATER này bằng Foxit reader hoặc bằng Solid converter PDF).

XIN CẢM ƠN.

XIN CLICK VÀO

PATER THÁNG 06 NĂM 2012

PATER THÁNG 05 NĂM 2012

16/06/2012 Leave a comment

Ban Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu cùng gia đình Truyền Thông 

tập san “PATER”  tháng 05 năm 2012.

XIN CLICK VÀO

           PATER
THÁNG 05 NĂM 2012