Archive

Archive for 24/06/2012

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14-21/6/2012

24/06/2012 Leave a comment

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14-21/6/2012
(24:06:2012 |06:06 AM)
VietCatholic Network, 6/21/2012

 

 

 

 

XIN CLICK VÀO

XIN ĐỌC TIẾP…

Con đường thiêng liêng của Thánh Gioan Baotixita

24/06/2012 Leave a comment


SUY NIỆM > Suy Niệm – Suy Tư
(Cập nhật: 24/06/2012 – 00:54:26)
Con đường thiêng liêng của Thánh Gioan Baotixita
 
Thánh Gioan Baotixita là ai?

Câu trả lời đúng nhất là lời Chúa Giêsu nói về ngài. Phúc Âm Thánh Luca viết: “Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Những kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện.

Thế thì anh em đi xem gì? “Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó.

“Mà tôi nói cho anh em biết: Đây còn hơn ngôn sứ nữa! Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng:

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến” (Lc 7,24-27).