CÁO PHÓ

26/06/2012

Văn Phòng TGM Kontum xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo phận Kon Tum
và Các Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô hiện đang phục vụ tại Giáo Phận

Trân trọng báo tin:

NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ TỨ

Sinh ngày 18 tháng 02 năm 1947, tại Hà Tĩnh

Nguyên Phụ Trách Cộng Đoàn Phaolô Võ Lâm, Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012

Thọ 65 tuổi

Thánh Lễ An Táng sẽ cử hành vào lúc 15giờ00 thứ Tư, ngày 27 tháng 06 năm 2012

tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng,

số 68 Phan Tứ, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hoành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

 

Xin hiệp thông với Giáo Phận, Cộng Đoàn Dòng Phaolô và Gia Đình

cầu nguyện cho Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Tứ sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

 

Kính Báo

%d bloggers like this: