Archive

Archive for 27/06/2012

GIÁO PHẬN KON TUM TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC

27/06/2012 Leave a comment

Ban Truyền thông giáo phận Kontum xin giới thiệu Bài Tham luận của Nữ Tu Đặng Thị Loan  Dòng Thánh Phaolô đọc tại Hội Nghị chuyên đề: “Các Tổ Chức Tôn Giáo tham gia công tác Khuyến Học ” được tổ chức tại Tỉnh Thừa Thiên – Huế vào ngày 22/06/2012

 

GIÁO PHẬN KON TUM

TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC

 

Bài Tham luận đọc tại Hội Nghị chuyên đề:

“Các Tổ Chức Tôn Giáo tham gia công tác Khuyến Học ”

tổ chức tại Tỉnh Thừa Thiên – Huế vào ngày 22/06/2012

 

Kính thưa Quý vị Lãnh Đạo,

Kính thưa Ban Tổ Chức Hội Nghị,

Kính thưa Quý Đại Biểu các Tôn Giáo về tham dự Hội Nghị,

 

Tôi rất vinh dự được đại diện Giáo phận Kon Tum, xin trân trọng  kính gửi  đến quý vị lời Chào Bình An trong Chúa Kitô.

Và tiếp theo đây, tôi xin được trình bày với Hội Nghị về Công tác Khuyến học mà Giáo Phận Kon Tum của chúng tôi đã và đang làm.

           Kính thưa quý vị,

Giáo Phận Kon Tum bao gồm 2 Tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ở đây, chúng tôi chỉ xin trình bày khái quát tình hình chung, cũng như đan cử một vài nơi tiêu biểu của Giáo Hội Công Giáo tại Tỉnh Kon Tum thôi.

 

    I/  Nhận thức về công tác Khuyến học:

  XIN ĐỌC TIẾP…