Home > GiáoPhận > Kinh Năm Đức Tin

Kinh Năm Đức Tin

24/10/2012

                    Ban Truyền Thông Giáo Phận xin gởi Kinh Năm Đức Tin gồm 4 thứ tiếng: tiếng phổ thông, tiếng Bahnar, Tiếng Jrai và Sêđăng. Vi các font của tiếng dân tộc  KHÔNG THỂ POTS LÊN BLOG được,  nên chúng tôi xin chuyển qua PDF. Vậy, xin quí gia đình giáo phận Click vào “Kinh” để nhập bản kinh vào máy riêng và dùng trong Năm Đức Tin.

GP KONTUM (24.10.2012) KONTUM

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN,

Kinh Năm Đức Tin

 I – Kinh tiếng phổ thông:

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/ chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,/ nhờ đó chúng con được  nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, /hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau.

Lạy  Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống./ Ai tin Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống./ Chúng con cảm tạ Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng,/ dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm, /để được sống và sống dồi dào./ Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con,/ để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, /sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mọi loài,/ xin khơi lại cho chúng con những điều chúng con phải tin,/ những việc phải làm /để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn./ Xin ban cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người,/ biết ý thức cử hành đức tin trong các nghi lễ phụng vụ,/ thực hành đức tin trong cuộc sống hằng ngày, /để có thể thông truyền đức tin đó lại cho con cháu,/ và tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin./ Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền,/ biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa,/ biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con,/ nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa,/ để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời.

Lạy Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng toàn thể các Thánh, các ngài là những những gương mẫu sống động về đức tin cho chúng con. Xin giúp chúng con biết sống và thực hành đức tin của chúng con trong cuộc sống hằng ngày, nhất là trong Năm Đức Tin này.

Chúc tụng Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. Amen!

II – Tiếng Bahnar

Xin Click vào

Kinh nam Duc Tin BAHNAR_doc

III – Tiếng Sêđăng

Xin Click vào

Kinh Nam Duc Tin SEDANG_doc

IV – Tiếng Jrai

Xin Click vào

Kinh Nam Thanh Duc Tin JRAI_doc

Advertisements
%d bloggers like this: