Home > Các Giáo Xứ, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, TinTức > Tròn 1 năm ngày qua đời của Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc.

Tròn 1 năm ngày qua đời của Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc.

12/11/2012

 

Văn Phòng Tòa Giám Mục xin kính chuyển thông báo của Cha Tổng Đại Diện:
 

Kính gởi Quý Cha trong Giáo phận Kontum
           Ngày 17.11.2012 sắp tới là tròn 1 năm ngày qua đời của Đức Cha
Alexis Phạm Văn Lộc.
           Để tưởng nhớ ngài, đề nghị quý cha tổ chức lễ giỗ 1 năm ngày qua
đời của ngài tại giáo xứ mình.
           Trong ngày này xin quý cha dâng Thánh Lễ cầu nguyện, có trưng
bày hình ảnh, tiểu sử của ngài và  nói về những hy sinh đóng góp của ngài để
xây dựng cho Giáo Phận Kontum.
              Xin Chúa chúc lành cho chúng ta

               Pleiku, ngày 06.11.2012
 Linh mục TĐD  Giáo Phận Kontum
       Phêrô Nguyễn Vân Đông

TÓM TẮT TIỂU SỬ
ĐỨC CHA ALEXIS PHẠM VĂN LỘC (1919 – 2011)

+       Sinh : 17.03.1919, tại Phủ Cam, Huế
+      Tình nguyện lên Kon Tum : 14.01.1943
+       1944 – 1946 : Học triết học tại Đại Chủng Viện Qui Nhơn
+       1946 – 1951 : Học Thần học tại Đại Chủng Viện Huế
+       08.6.1951 : Thụ phong linh mục, do Đức Giám mục JB. Urrutia Thi, tại
Huế
+       1951 – 1955 : Giáo sư Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum
+       1955 – 1956 : Cha sở Tân Hương, Kon Tum
+       1957 – 1969 : Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thừa sai Kon Tum
+       1970 – 1972 : Tu nghiệp tại Pháp
+       1972 – 1974 : Cha sở Kon Mahar, Kon Tum
+       1974 – 1975 : Giám đốc Trường Yao Phu Cuénot
+     27.03.1975 : Được tấn phong Giám mục phó Giáo phận Kon Tum với quyền
kế vị, do Đức Giám mục Paul Léon Seitz Kim, tại Nhà thờ Phương Nghĩa, Kon
Tum. Khẩu hiệu Giám mục: “OMNIUM SERVUM : Tôi tớ mọi người” (1 Cor 9,19)
+       02.10.1975 : Giám mục chính toà Giáo phận Kon Tum
+       13.04.1995: Nghỉ hưu.

Sau thời gian tuổi già và đau bệnh,
Đức Cha Alexis đã an nghỉ trong Chúa
lúc 14 giờ 15 phút ngày 17 tháng 11 năm 2011, tại Kon Tum.
Hưởng thọ 92 tuổi, với 60 năm Linh mục và 36 năm Giám mục.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đức Cha Alexis

Advertisements
%d bloggers like this: