Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Video Bài Giảng > Thánh Lễ Kính trọng thể THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ, THÁNH TỔ GIÁO PHẬN KONTUM

Thánh Lễ Kính trọng thể THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ, THÁNH TỔ GIÁO PHẬN KONTUM

16/11/2012

Thứ tư vừa qua (14.11.2012), Thánh Lễ Kính trọng thể THÁNH STÊPHANÔ CUÉNOT THỂ, THÁNH TỔ GIÁO PHẬN KONTUM, và cũng là NGÀY YAO PHU tại nhà thờ Chính Tòa . Đức Giám Mục vì mục vụ đi xa, vắng mặt  không dâng lễ cùng với các linh mục trong giáo phận được. Cha Giuse Đỗ Hiệu, Quản Hạt Kontum, Đại Diện Đức Giám Mục đã dâng Thánh Lễ cùng các linh mục Miền Kontum , trên 4000 tín hữu, trong đó có gần 2000 Yao phu và gia đình tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Các Chú Yao phu đã đến Kontum vào ngày trước để học tài liệu Năm Đức tin, nội dung luật Yao phu và tĩnh tâm, dọn tâm hồn để chính ngày lễ sẽ lặp lại lời hứa của Hội Yao phu. Cha Quản Hạt đã  suy gẫm Lời Chúa, nhắc nhở  bổn phận Yao phu, nhất là trong Năm Đức Tin này. Ban Truyền Thông Giáo phận xin giới thiệu bài giảng của Ngài qua đoạn YouTube sau đây:

XIN CLICK VÀO.

%d bloggers like this: